Adopce a biologická rodina "NDT RODINA"

Otevřený seminář pro osvojitele z celé ČR

Osvojitelé
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Počet hodin: 2

Seminář je již plně obsazen.

Online


17. 6. 2021 od 20:00 do 22:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Anotace

Srdečně Vás zveme na otevřený seminář pro adoptivní rodiče i jejich příbuzné a blízké z celé ČR.  Seminář je jak pro rodiny již se svěřenými dětmi, tak i pro žadatele o osvojení, kteří na děťátko teprve čekají. Zváni jsou nejen rodiče a děti, ale také jejich příbuzní, blízcí, přátelé, prostě ti, kterým ovlivnilo a ovlivňuje život to, že v jejich životě je osvojené dítě. 

Na tomto semináři budeme otevírat klíčové a zásadní témata v adopci a to je biologické rodina přijatého dítěte.  Děti vyrůstající v adopci mají velmi složitý úkol – vyrovnat se s tím, že neznají své biologické rodiče. Pro nás, kdo jsme vyrostli ve vlastní rodině, je těžké porozumět tomu, jak silné pro ně toto téma je. Bez pomoci adoptivních rodičů je těžké tento úkol zvládnout. I když dítě své biologické rodiče nezná, vztah k nim má a tento vztah se vyvíjí. A na adoptivních rodičích záleží, jak. Je také otázkou, zda je možné, aby si dítě vybudovalo zdravou identitu, aniž by mělo možnost své biologické rodiče poznat. Budeme se věnovat tomu, jak s tímto tématem pracovat tak, aby to přispívalo zdravému vývoji dítěte, aby se posiloval vztah s adoptivními rodiči a také aby se uzdravovalo vše co souvisí s historií přijatého dítěte.

V rámci semináře se budeme těmto tématům věnovat, zvláště tomu, jak mohou adoptivní rodiče své dětem v této oblasti podpořit. Dále se budeme věnovat možnosti bezpečného jednorázového kontaktu adoptovaného dítěte s biologickým rodičem, zda je možný a jakým způsobem. Tyto semináře jsou pro Vás díky projektu MPSV ZDARMA. Aktivity projektu Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi, jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.   


V případě dotazů prosím kontaktujte: Bc. Martina Loutná, martina.loutna@dobrarodina.cz, 773 083 117.


Pro online vzdělávání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

Online seminář se uskuteční prostřednictvím komunikačního programu Zoom (www.zoom.us). Program je potřeba stáhnout a nainstalovat do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Není potřeba si vytvářet v programu žádný účet.

Pokyny jak si stáhnout a nainstalovat aplikaci Zoom a jak ji používat pro on-line vzdělávání přijdou přihlášeným účastníkům s předstihem před vlastním vzděláváním.

Pro online vzdělávání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

Adopce a biologická rodina "NDT RODINA"

Lektoři

PaedDr. Petra Pávková
PaedDr. Petra Pávková

Lektorka Petra Pávková vystudovala etopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Pracuje v organizaci SEFAM z. s. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu. V Dobré rodině působí jako externí lektor a podílí se na projektu podpory osvojitelů.