Vzdělávání pro začínající pěstouny

Vzdělávání pro pěstouny z řad příbuzných

Pěstouni dlouhodobí
Poručníci

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 2

Online


15. 6. 2021 od 16:00 do 20:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Určeno začínajícím pěstounům (v 1. roce po přijetí dítěte) s příbuzeneckým vztahem k přijatému dítěti;

5 setkání: 18. 5., 25. 5, 15. 6., 22. 6. a 29. 6. vždy 16-20 hod;

uzavřená skupina, maximálně 12 účastníků;

Účastí na celém cyklu si pěstoun splní 20 hodin vzdělávání, plus další 2 hodiny individuální online konzultace 

Cílem všech setkání je zážitkovou formou připravit a podpořit příbuzenské pěstouny alespoň v základních tématech souvisejících s jejich novou životní rolí a náhradní rodinnou péčí.

1.setkání: 18. května  2021- Systém sociálně právní ochrany dětí, pozice příbuzenských pěstounů v systému SPOD, kompetence pěstouna

2.setkání: 25. května 2021- Citová vazba, biologická rodina přijatého dítěte, posilování rodinných vztahů

3.setkání: 15. června  2021 - Ztráta, trauma, sexualita

4.setkání: 22. června 2021 - Výchova

5.setkání: 29. června 2021 - Identita, psychohygiena

Jedná se o ucelený vzdělávací modul, nelze absolvovat pouze některá z uvedených témat!

Cílem všech setkání je zážitkovou formou připravit a podpořit příbuzenské pěstouny alespoň v základních tématech souvisejících s jejich novou životní rolí a náhradní rodinnou péčí. 

Setkání jsou vedeny v systému PRIDE (https://www.pride-cz.com/).

Vzdělávání pro začínající pěstouny

Lektoři

Bc. Markéta Švejdová Jandová
Bc. Markéta Švejdová Jandová

Bakalářské vzdělání v sociální práci získala Markéta Švejdová na ETF UK. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii a také lektorkou příprav a vzdělávání náhradních rodičů v modelu PRIDE. Pracuje jako sociální pracovnice na psychiatrické klinice. Má osobní zkušenost s náhradním rodičovstvím.

Mgr. Lucie Salačová
Mgr. Lucie Salačová

Vystudovala Sociálně právní akademii v Praze 10 a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (magisterský obor sociální práce). Jejím hlavním oborem je sociální práce a krizová intervence. V sociální oblasti, především v neziskovém sektoru, pracuje 21 let. V minulosti pracovala 7 let jako metodička a odborná garantka v organizaci Rozum a Cit, 12 let pracuje jako pracovnice linky důvěry v Bílém kruhu bezpečí a 12 let jako lektorka v oblasti krizové intervence v Remediu Praha. Aktuálně pracuje v neziskové organizaci Šafrán dětem jako poradkyně rodin v projektu Bezpečný přístav, který je zaměřen na stabilizaci rodin, dále spolupracuje s několika neziskovými organizacemi zaměřujícími se na oblast náhradní rodinné péče např. jako lektorka seminářů pro náhradní rodiče i pro odborné pracovníky, facilituje případové konference a moderuje různá setkání. Od roku 2014 vedla několik běhů příprav budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE, a také jeden běh pilotních příprav příbuzenských pěstounů v systému PRIDE. Baví ji pěstovat květiny, pít černou, sladkou a silnou kávu, jíst čokoládu, povídat si s přáteli, smát se, sledovat filmy a číst knížky založené na skutečných příbězích a především žít život spolu se svojí rodinou.

Cena

vzdělávání 800,00 Kč