Aktuální témata osvojitelských rodin - skupina Pardubice

Klub pro osvojitele - skupina Pardubice

Osvojitelé
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Počet hodin: 2

Počet volných míst: 11

Ekocentrum PALETA, Štolbova 2874, Pardubice 53002.


1. 7. 2021 od 17:00 do 19:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Anotace

Klub pro osvojitele z pardubického regionu pod širým nebem.

Aktuální témata osvojitelských rodin - skupina Pardubice

Lektoři

Ing. Michal Klíma
Ing. Michal Klíma

Michal Klíma je lektorem programu PRIDE, s manželkou je také pěstounem na přechodnou dobu. Původně elektroinženýr se vrátil k sociální práci velkým obloukem, před mnoha lety pracoval s ohroženými dětmi ve Středisku pro děti a mládež v Modřanech. V kteroukoli roční dobu jej můžete zastihnout na nějaké tekoucí tuzemské řece.