Metody zpracování historie dítěte - kniha života a další metody

Akreditovaný vzdělávací seminář

Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac.,…

Akreditace: A2020/0613-SP/PC/PP/VP

Počet hodin: 8

Počet volných míst: 14

Praha, Klimentská 1246/1
3. patro


7. 9. 2021 od 9:00 do 16:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Metody zpracování historie dítěte - kniha života a další metody

Vzdělávací program poskytuje základní přehled metod, které se používají při zpracovávání historie dítěte. 

Program vychází z vysvětlení významu zpracování historie pro dítě, které prožilo v životě ztrátu a vyrůstá v náhradní rodině, případně v ústavní péči. 

Účastníci se seznámí s podmínkami, které je potřeba zachovat při zpracování historie dítěte s traumatem. Program seznamuje s jednotlivými metodami, možnostmi jejich využití, včetně krátkého praktického nácviku. V závěru je program zaměřen na dílčí metody zpracování historie u dítěte v PPPD a při přechodu dítěte do jiné péče. 

Metody zpracování historie dítěte - kniha života a další metody

Lektoři

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, focusing) a další. V současné době je frekventantkou ve sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. V Dobré rodině působí jako psycholožka a jako lektorka vzdělávacích seminářů.

Cena

vzdělávání 1 600,00 Kč