Děti s ohroženým a nerovnoměrným vývojem

Vzdělávací pobytová akce pro PPPD

Přechodní pěstouni

Počet hodin: 18

Seminář je již plně obsazen.

Smečno


od 10. 9. 2021 14:00 do 12. 9. 2021 16:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Vzdělávací víkend proběhne s nabídkou 2 témat a 2 lektorek - Eliška Kotrbatá a Alžběta Votavová.


Eliška Kotrbatá

Anotace:

Vývoj dětí je složitý, ucelený a křehký proces, který je ovlivněn i okolními vlivy.

Pro rovnoměrný vývoj je zapotřebí stabilní a podnětné prostředí. 

Při víkendovém semináři probereme to, jak vývoj probíhá a co všechno jej ovlivňuje. Zaměříme se i na to jak můžeme dětem, které mají nerovnoměrný vývoj pomoci skrze stimulaci, hry a emoční podporu.


Alžběta Votavová

Anotace: 

Pro psychomotorický vývoj máme v centrálním nervovém systému (CNS) připraven „program“, který se rozvíjí v čase. Je závislý na zralosti CNS, vyhasínání novorozeneckých reflexů, uložení těla v prostoru, hlavně kořenových kloubů a hlavy. 

Celý motorický vývoj je o práci těla s těžištěm. Informace o těžišti, je pro mozek klíčová, pro spuštění odpovídajících svalových koordinací. V každé vývojové fázi se tělo učí práci s těžištěm na určité úrovni, posléze se vývojové okno uzavírá a na dosažené úrovni probíhá další nadstavba a rozšíření práce s těžištěm.

Pro harmonickou vývojovou fázi je důležité svalové napětí všech spolupracujících svalových skupin. Proto je důležité s terapií vstupovat včas v daném vývojovém okně.Ubytování a lektorné pro pěstouny doprovázené Dobrou rodinou a jejich děti v PP hradí Dobrá rodina.

Stravu si hradí na místě každý účastník sám.


Podrobnější informace zašleme před akcí. V případě jakýkoliv dotazů, se prosím obraťte na Martinu Smutnou tel: 725 521 884, e-mail: martina.smutna@dobrarodina.cz

Děti s ohroženým a nerovnoměrným vývojem

Lektoři

Mgr. Eliška Kotrbatá
Mgr. Eliška Kotrbatá

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Od roku 2010 pracuje s dětmi do 6 let věku a jejich rodinami. V současné době pracuje jako poradce pro rodiny s dětmi s odlišným vývojem, PAS, ADHD, opožděným vývojem řeči a dětmi s různým druhem znevýhodnění. Při práci s dětmi využívá poznatků z dětské neuropsychologie, senzorické integrace, speciální pedagogiky a vývojové psychologie. Mezi její záliby patří vzdělávání, rozvoj a získávání nových poznatků. V současné době se účastní ročního kurzu v rodinném poradenství od organizace Prev- centrum.

Mgr. Alžběta Votavová
Mgr. Alžběta Votavová

Vystudovala jsem magisterský obor Fyzioterapie funkčních poruch na FTVS u pana docenta Véleho. Praxi jsem absolvovala v USA a měla tak možnost nahlédnout do jejich systému fyzioterapie a ergoterapie. Měla to potěšení poslechnout si přednášku profesora Vojty, který přijel po sametové revoluci přednášet. Mými nejlepšími učiteli jsou děti, ráda nahlížím do dalších oborů týkajících se pediatrie, ranná péče, bazální stimulace, logopedie, speciální pedagogika i paliativa z nichž beru inspiraci pro terapii. Práce přechodných pěstounů si nesmírně vážím.

Cena

vzdělávání - pobytová akce 4 500,00 Kč
hlídání 2 160,00 Kč