Odborné pracovní setkání: Těhotné ženy a náhradní rodinná péče (uzavřené setkání pouze pro pozvané odborníky)

Uzavřené setkání pro odbornou veřejnost (sociální pracovníky a další odborníky: psychology, pedagogy, zdravotníky aj.)

Pracovníci Dobré rodiny
Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac.,…

Počet hodin: 2

Počet volných míst: 6

Online


23. 6. 2021 od 8:00 do 10:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Anotace

Pracovní skupina pro odborníky otevírající téma těhotných žen, které jsou v nejednoduché životní situaci a řeší zda a za jakých podmínek jsou schopny a ochotny si dítě ponechat a zvažují možnosti náhradní rodinné péče (ať již zprostředkované či přímé).  Předpokládáme, že na podzim r. 2021 otevřeme toto téma pro širší odbornou veřejnost.

Setkání je zdarma - aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV. Projekt - Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi.

V případě dotazů prosím kontaktujte: Bc. Martina Loutná, martina.loutna@dobrarodina.cz, 773 083 117.


Pro online setkání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

Online seminář se uskuteční prostřednictvím komunikačního programu Zoom (www.zoom.us). Program je potřeba stáhnout a nainstalovat do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Není potřeba si vytvářet v programu žádný účet.

Pokyny jak si stáhnout a nainstalovat aplikaci Zoom a jak ji používat pro on-line vzdělávání přijdou přihlášeným účastníkům s předstihem před vlastním vzděláváním. 

Odborné pracovní setkání: Těhotné ženy a náhradní rodinná péče (uzavřené setkání pouze pro pozvané odborníky)

Lektoři

kolektiv lektorů a hostů
kolektiv lektorů a hostů