Rodinné dialogy

Online vzdělávací seminář pro pěstouny

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Poručníci
Dobrovolníci a stážisti

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 5

Online


16. 6. 2021 od 15:00 do 18:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

 Přinášíme nové téma!

Rodina je skupina lidí, které pojí určité pouto. Často se stává, že neumíme správně komunikovat, vyjádřit své potřeby či obavy.  V takových případech mohou vnikat nedorozumění.

Během našeho setkání se pobavíme o komunikaci, faktorech které ji mohou komplikovat a o Vašich potřebách a jak je správně formulovat pro okolí.

Velká část prostoru bude ponechaná Vašim potřebám a rozebrání konkrétní situace.


 Těšíme se na setkání na online semináři!


Rodinné dialogy

Lektoři

Mgr. Eliška Kotrbatá
Mgr. Eliška Kotrbatá

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. Od roku 2010 pracuje s dětmi do 6 let věku a jejich rodinami. V současné době pracuje jako poradce pro rodiny s dětmi s odlišným vývojem, PAS, ADHD, opožděným vývojem řeči a dětmi s různým druhem znevýhodnění. Při práci s dětmi využívá poznatků z dětské neuropsychologie, senzorické integrace, speciální pedagogiky a vývojové psychologie. Mezi její záliby patří vzdělávání, rozvoj a získávání nových poznatků. V současné době se účastní ročního kurzu v rodinném poradenství od organizace Prev- centrum.

Cena

vzdělávání 600,00 Kč