Terapeutické rodičovství v praxi. Právnické otazníky???

Vzdělávací pobyt pro dlouhodobé pěstouny

Pěstouni dlouhodobí

Počet hodin: 24

Počet volných míst: 4

Písečné, Písečné 149, 378 72
Penzion Rota Písečné


od 28. 7. 2021 10:00 do 30. 7. 2021 16:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

 Terapeutické rodičovství -  zaceluje mezery, které se kvůli špatné péči ve vývoji dítěte objevily. Dítěti umožňuje začít znovu. Poskytuje mu prostor, kde může doplnit chybějící zkušenosti nebo přestavět ty staré a negativní. Ukazuje mu a učí ho nové vzorce chování a komunikace.

Dítě by se od pěstounů mělo cítit přijímané a mělo by mít prostor cítit samo sebe tak, jak je. Cílem terapie je vytvoření nového blízkého a bezpečného vztahu s dítětem, který se projevuje ve schopnosti pečujících osob nezahanbovat dítě, přijímat jej a zároveň mu umět jasně a pevně stanovovat hranice.

Je tedy jasné, že na pečující osobu nebo osoby klade metoda vysoké nároky. Musí být dostatečně vyzrálé, schopné soucitu nebo empatie a zároveň plné odhodlání a ochoty učit se. S dítětem jsou v intenzivním kontaktu a v léčbě pokračují dvacet čtyři hodin denně. 

Právnické otazníky??? Pěstouni budou mít možnost položit předem právnické otázky, na které zjistíme odpovědi právníka.

Lektorky: Nikola Bílá - psycholog, speciální pedagog, Klára Hesounová Měkutová - pěstounka, doprovázející pracovník, Ivana Brabcová - koordinátor, doprovázející sociální pracovník


Terapeutické rodičovství v praxi. Právnické otazníky???

Lektoři

Bc. Ivana Brabcová
Bc. Ivana Brabcová

Ivana Brabcová vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, obor sociálně výchovná péče o smyslově postižené. Má zkušenosti v sociální práci a práci s ohroženými dětmi, v minulosti pracovala mimo jiné i v dětském domově. Též má zkušenosti s rómskými dětmi a jejich integrací. V Dobré rodině zajišťuje od roku 2014 doprovázení pěstounských rodin v kraji Vysočina a věnuje se aktivně lektorování. Od roku 2015 je administrátorkou rodinných konferencí. Hraje na klavír a na kytaru a je velkým labužníkem života a vlastní rodiny. S manželem vychovává dvě školou povinné děti.

Nikola Bílá
Nikola Bílá

Nikola Bílá pracuje v Centru psychologického poradenství v Jindřichově Hradci. Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Absolvovala šestiletý hlubinně orientovaný psychoterapeutický výcvik SUR a tento rok dokončuje výcvik v dyadické terapii zaměřené na attachment. Během svého profesního života pracovala a sbírala zkušenosti na základních a mateřských školách, ve výchovném ústavu, přednášela na vysoké škole a poslední tři roky se nejvíce věnuje psychoterapii a práci s pěstounskými rodinami. V práci využívá též své rodičovské zkušenosti.

Cena

vzdělávání 4 791,60 Kč
hlídání 2 880,00 Kč