Minimum pěstounské péče II. - Kontakty s biologickou rodinou a zpracování historie

Online vzdělávací seminář pro pěstouny

Pěstouni dlouhodobí
Poručníci
Dobrovolníci a stážisti

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 17

Online


10. 8. 2021 od 15:00 do 18:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace


 Během druhého dílu Minima se budeme věnovat dalším příčinám některých specifických projevů chování dětí v náhradní rodinné péči a to v souvislosti s kontakty s biologickou rodinou (nejčastěji s rodiči) a s otázkami, které jsou spojeny s historií dítěte.

Jak děti vnímají a prožívají kontakty s biologickou rodinou, nejčastěji s rodiči? Jak může děti ovlivňovat kontakt, který není správně nastaven? Jak děti vnímají svoji historii? Dále se budeme zabývat tím, jakým způsobem kontakty nastavit, aby byli v zájmu dětí a byly pro ně bezpečné a přínosné. Rovněž se budeme věnovat tomu, jak mluvit s dětmi o jejich historii.

Pečovat o dítě v náhradní rodinné péči není často jednoduché. Pěstouni postupně zjišťují, že péče o přijaté dítě se v některých ohledech liší od péče o dítě, které se vám narodí. Informace, které získají pěstouni v přípravách, se liší podle toho, kdo přípravy poskytuje. Navíc pěstouni, kteří jsou s dítětem v příbuzenském nebo jinak blízkém vztahu, přípravami vůbec neprocházejí.

Proto jsme připravili Minimum pro pěstounskou péči. Minimum pro pěstounskou péči nabízí tři setkání, kde se budete moci seznámit s tím, co je při péči o děti v náhradní rodinné péči jinak, proč to tak je, jak na to reagovat a jak některé situace řešit. V menší skupině se budete moci ptát na všechno, co vás bude zajímat.

 1. setkání: Vztahová vazba a trauma

 2. setkání: Kontakty s biologickou rodinou a zpracování historie

 3. setkání: Terapeutické rodičovství aneb jak pracovat s dětmi v NRP

Těšíme se na vás!

Minimum pěstounské péče II. - Kontakty s biologickou rodinou a zpracování historie

Lektoři

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, focusing) a další. V současné době je frekventantkou ve sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. V Dobré rodině působí jako psycholožka a jako lektorka vzdělávacích seminářů.

Cena

vzdělávání 600,00 Kč