Jak pracovat s traumatem 2

Vzdělávací seminář pro pěstouny

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Dobrovolníci a stážisti

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 18

Online


5. 8. 2021 od 15:00 do 18:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

 NAVAZUJICÍ SEMINÁŘ!

Tento seminář je určen pro absolventy seminářů "Jak pracovat s traumatem" a "Minimum pro PP I. - Vztahová vazba a trauma."

V průběhu semináře se budeme věnovat konkrétním možnostem práce s traumatizovaným dítětem, s tím, co můžeme pro dítě, které zažilo trauma, udělat my jako (náhradní) rodiče. 

Budeme hovořit o tom, jak k dítěti přistupovat, co jsou a co nejsou vhodné výchovné přístupy. 

Pozornost bude věnována také možnostem odborné pomoci pro děti s traumatem (konkrétním terapeutickým přístupům).


Jak pracovat s traumatem 2

Lektoři

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, focusing) a další. V současné době je frekventantkou ve sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. V Dobré rodině působí jako psycholožka a jako lektorka vzdělávacích seminářů.

Cena

vzdělávání 600,00 Kč