Sebevědomí v reálném životě i na sociálních sítích

Online vzdělávací seminář pro pěstouny

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Dobrovolníci a stážisti

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 13

Online


12. 7. 2021 od 9:30 do 12:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Jsme rádi, když naše děti mají zdravé sebevědomí. 

U dětí v NRP je jeho budování, vzhledem k často nelehkému startu do života či traumatickým životním zkušenostem, o to složitější.

S posuzováním sebe sama, srovnáváním, hodnocením a sebe-hodnocením se děti setkávají denně a to nejen v životě, kde žijí, ale i ve virtuálním světě, kde tráví velké množství času. 

Jak pomoci dětem porozumět svému obrazu?

 Co to znamená tolik v současnosti zmiňovaný termín sebeláska?

 Můžeme dětem pomoci být v pořádku a cítit se hodnotný i v dokonalém on-line světě? 

Naučíme se vychovávat tak, aby naše děti měly sebevědomí co nejzdravější.

Sebevědomí v reálném životě i na sociálních sítích

Lektoři

Monika Čuhelová
Monika Čuhelová

Monika Čuhelová je psycholožka, zabývá se individuální a skupinovou prací s dospělými, pěstouny a dětmi. Baví ji pracovat s potenciálem svým i lidí kolem sebe a napomáhat k jeho rozvoji a poznání. Od září 2017 je školní psycholožkou, předtím pracovala jako personalistka v nadnárodní organizaci, od roku 2007 v NNO Krůček jako psycholožka a v letech 2007–2015 jako ředitelka organizace. Jako odbornice na témata spojená s otázkou psychologie a gender píše a pracuje na různých pozicích v projektech zaměřených zejména na rovné příležitosti žen a mužů a návrat na trh práce. Zároveň je OSVČ, vede individuální a skupinové poradenství a lektoruje. Spolupracuje např. s Minerva21, Sítí mateřských center, Mansio, CEMA, InHelp, Svaz tělesně postižených, Agrokonzulta, Dobrá rodina či OSPOD po celé republice. Vystudovala magisterský obor psychologie v Brně, magisterský obor sociální práce v Hradci Králové a bakaláře sociologie, absolvovala výcviky Encouragement, Edukativní rodičovská terapie, kurzy Choreografie rozhovoru – rozhovorem ke změně, Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství a mnoho jiného. K jejím tématům patří osobní rozvoj, změna, rodičovské kompetence, emoční inteligence, podnikání, řízení času a školství. Od listopadu 2014 je zastupitelkou a vedoucí pracovní skupiny pro rodinu města Svitavy. Ve volném čase ráda čte, cestuje a žije se svou rodinou. Osobní mise – „alespoň trochu zlepšovat svět kolem sebe“, přičemž za „zlepšováním světa“ nevidí jen velké činy, ale i malinké akce – pomoci rodičům, aby nemuseli křičet na své děti, umět být autentická ve všech životních rolích, hodně se smát...

Cena

vzdělávání 600,00 Kč