Selhávání a jak naučit děti prohrávat

Online vzdělávací seminář pro pěstouny

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Poručníci
Dobrovolníci a stážisti

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 15

Online


16. 9. 2021 od 15:00 do 18:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Máme mnoho dětí, které neumí selhávat a při prvním nezdaru se hroutí. Co my s tím?

Mnoho odborníků na pěstounskou péči říká - nenechme děti selhávat. 

Mým záměrem je naučit děti selhávat. Umožnit jim přistoupit k selhání jaké k něčemu, co nás neurčuje, nedefinuje.

 Ale co se nám běžně v životě děje a z čeho můžeme růst. Jak tedy vybavit děti v pěstounské péči resiliencí, odolností? 

Jak je naučit selhávání vnímat jako běžnou součást života? Jak je naučit pracovat s chybou? 

Selhávání a jak naučit děti prohrávat

Lektoři

Monika Čuhelová
Monika Čuhelová

Monika Čuhelová je psycholožka, zabývá se individuální a skupinovou prací s dospělými, pěstouny a dětmi. Baví ji pracovat s potenciálem svým i lidí kolem sebe a napomáhat k jeho rozvoji a poznání. Od září 2017 je školní psycholožkou, předtím pracovala jako personalistka v nadnárodní organizaci, od roku 2007 v NNO Krůček jako psycholožka a v letech 2007–2015 jako ředitelka organizace. Jako odbornice na témata spojená s otázkou psychologie a gender píše a pracuje na různých pozicích v projektech zaměřených zejména na rovné příležitosti žen a mužů a návrat na trh práce. Zároveň je OSVČ, vede individuální a skupinové poradenství a lektoruje. Spolupracuje např. s Minerva21, Sítí mateřských center, Mansio, CEMA, InHelp, Svaz tělesně postižených, Agrokonzulta, Dobrá rodina či OSPOD po celé republice. Vystudovala magisterský obor psychologie v Brně, magisterský obor sociální práce v Hradci Králové a bakaláře sociologie, absolvovala výcviky Encouragement, Edukativní rodičovská terapie, kurzy Choreografie rozhovoru – rozhovorem ke změně, Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství a mnoho jiného. K jejím tématům patří osobní rozvoj, změna, rodičovské kompetence, emoční inteligence, podnikání, řízení času a školství. Od listopadu 2014 je zastupitelkou a vedoucí pracovní skupiny pro rodinu města Svitavy. Ve volném čase ráda čte, cestuje a žije se svou rodinou. Osobní mise – „alespoň trochu zlepšovat svět kolem sebe“, přičemž za „zlepšováním světa“ nevidí jen velké činy, ale i malinké akce – pomoci rodičům, aby nemuseli křičet na své děti, umět být autentická ve všech životních rolích, hodně se smát...

Cena

vzdělávání 600,00 Kč