Od kamarádství k trvalým vztahům

Od kamarádství k trvalým vztahům

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Poručníci

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 15


Ostrava - Mariánské hory, V Zátiší 1


10. 11. 2020 od 9:00 do 13:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Život ve společnosti předpokládá život ve vztazích. Navazování a tvoření vztahů mezi

lidmi je jednou z nejdůležitějších hodnot, která později má vliv na kvalitu prožívaného

života. Výzkumy ukazují, že lidé prožívající kvalitní vztahy se dožívají vyššího věku,

jejich život je spokojenější, snáz snášejí útrapy a nemoci ve stáří.

Hlavním předmětem našeho setkání bude téma tvoření vztahu mezi lidmi, mládeží.

Společně se budeme zabývat tím, jakým způsobem vytvářet kvalitní, pevné a

dlouhodobé vztahy. Společně projdeme procesem navazování vztahů

(kamarádstvím, přátelstvím, partnerstvím, manželstvím) a dnešními alternativami

jejich podob. Tyto společné úvahy nám pomohou zvyšovat výchovné kompetence, a

mohou tak být základem pro tvoření zdravých vztahů mezi mládeži.

Pokusíme si odpovědět na následující otázky: Existují rozdíly mezi kamarádstvím a

přátelstvím? Je možné, aby byli muž a žena přáteli? Jaká jsou nebezpečí

nezávazného chození? Je špatné být sám

O těchto a dalších tématech budeme diskutovat s lektorem Radkem Baselidesem.

Těšíme se na Vás.

Od kamarádství k trvalým vztahům

Lektoři

Radek Baselides
Radek Baselides

Radek Baselides vystudoval sociální práci v magisterském programu a sociální pedagogiku v doktorském programu Slezské univerzity v Katovicích. Lektor spolupracuje z fakultou pedagogiky slezské univerzity v Katovicích v Polsku. Hlavním předmětem jeho zájmu je srovnávání systému NRP rodinného typu a systém ústavní péče. Práci s dětmi a mládeží se věnuje od roku 2013, do této doby působil jako vězeňský terapeut. V Dobré rodině působí od roku 2014 jako doprovázející pracovník, v současné době i jako lektor při vzdělávání pěstounů.

Cena

vzdělávání 900,00 Kč
hlídání 480,00 Kč