Nezanedbávejte se aneb posila duševních sil pro každý den

vzdělávací seminář

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Osoby blízké dítěti
Pracovníci Dobré rodiny
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac.,…
Poručníci

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 14


Děčín, Kamenická 569/109


15. 10. 2020 od 9:00 do 13:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Jste unavení a vyčerpaní? Máte pocit, že už nemáte na sebe žádný čas? Seminář zaměřený na duševní hygienu, která napomáhá ke zvládání každodenního stresu a napětí. Účastník je seznámen s pojmem stres, jaké faktory stres vyvolávají, jak se mění naše chování vlivem stresu a jakou prevenci v boji se stresovými situacemi zvolit. Přednáška je vedená interaktivní formou, je v ní obsažen přímý nácvik relaxačních technik. 

Přijďte si s námi povídat na toto téma s lektorkou Bc. Ilonou Rálišovou, matkou tří puberťáků a několik let pracující v rodinách v rámci doprovázení. 

Nezanedbávejte se aneb posila duševních sil pro každý den

Lektoři

Ilona Rálišová
Ilona Rálišová

Ilona vystudovala sociální pedagogiku v bakalářském stupni na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pracuje jako doprovázející pracovník Dobré rodiny v pěstounských rodinách a dále lektoruje v oblasti náhradní rodinné péče. Má osobní zkušenosti s poručnickou péčí. Má zkušenosti s rozvojem schopností a dovedností u lídí s mentálním a kombinovaným postižením. Sama žije v dlouholetém manželství a s mužem vychovávají tři děti.

Cena

vzdělávání 900,00 Kč
hlídání 480,00 Kč