Prostředí internetu. Umíme zajistit, aby bylo bezpečné pro naše děti?

vzdělávací seminář

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Osoby blízké dítěti
Pracovníci Dobré rodiny
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac.,…
Poručníci

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 14


Děčín, Kamenická 569/109


5. 11. 2020 od 9:00 do 13:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Jaké služby a sociální sítě preferují naše děti a mládež na internetu? Projdeme si přehled základních rizik pro dětské a mladé uživatele v prostředí internetu. Vysvětlíme si pojem kybergrooming, kyberšikana. Získáte preventivní doporučení, jak tato rizika zmírnit.

Přijďte si s námi povídat na toto téma s lektorkou Bc. Ilonou Rálišovou, matkou tří puberťáků a několik let pracující v rodinách v rámci doprovázení. 

Prostředí internetu. Umíme zajistit, aby bylo bezpečné pro naše děti?

Lektoři

Ilona Rálišová
Ilona Rálišová

Ilona vystudovala sociální pedagogiku v bakalářském stupni na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pracuje jako doprovázející pracovník Dobré rodiny v pěstounských rodinách a dále lektoruje v oblasti náhradní rodinné péče. Má osobní zkušenosti s poručnickou péčí. Má zkušenosti s rozvojem schopností a dovedností u lídí s mentálním a kombinovaným postižením. Sama žije v dlouholetém manželství a s mužem vychovávají tři děti.

Cena

vzdělávání 900,00 Kč
hlídání 480,00 Kč