Přístup k dětem se speciálně vzdělávacími potřebami I.

Vzdělávací seminář

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Osoby blízké dítěti
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac.,…
Poručníci

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 13


Most, Žatecká 1899/25, 434 30
KERAMOST, a.s.

7. 10. 2020 od 15:00 do 19:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Potřebujete během semináře zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním semináře, rádi vám hlídání zajistíme. Požadavek na hlídání zároveň předejte i svému doprovázejícímu pracovníkovi. 


Máte zájem o informace  o přístupu k dítěti s ADHD? Tak jste zde správně! Přihlašte se a dozvíte se informace o  diagnóze ADHD a ADD. Předáme Vám informace o možných příčinách  této diagnózy. Představíme Vám možné výchovné přístupy.

Ukážeme Vám,  jak pracovat s dítětem s poruchami chování.  Na závěr si ukážeme jednoduché relaxační techniky s lektorkou Věrou Malesakovou.

Přístup k dětem se speciálně vzdělávacími potřebami I.

Lektoři

Věra Malesaková
Věra Malesaková

Věra vystudovala magisterský obor speciální pedagogika zaměřený na poradenství a diagnostiku. V minulosti pracovala s dětmi se specifickými poruchami učení a chování a to především v mateřské škole, základní škole a v dětském domově. Podílela se na projektech zaměřených na rizikovou mládež v Ústeckém kraji a s mladistvými opouštějící ústavní výchovu a věznici. Spolupracovala také na projektech v oblasti sociálního poradenství s osobami závislými na psychoaktivních látkách. V současné době pracuje jako doprovázející pracovnice, lektorka a terapeutka v Dobré rodině, o.p.s. Své semináře zaměřuje na přístup k dětem se specifickými poruchami chování a učení, zajímá se poruchy Attachmentu, neuropsychologii a psychosomatiku ve které se dále vzdělává formou seminářů. Volný čas ráda tráví v přírodě a cvičením jógy.

Cena

vzdělávání 900,00 Kč
hlídání 480,00 Kč