Pěstounství - práva a povinnosti

vzdělávací seminář

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Osoby blízké dítěti
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac.,…
Poručníci

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 11


Teplice, Novoveská 3107


10. 9. 2020 od 9:00 do 13:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Víte jaká máte práva a jaké máte povinnosti? Znáte rozdíl mezi pěstounem, poručníkem a dalšími formami náhradního rodičovství? Co je to rodičovská zodpovědnost a kdy a za jakých podmínek na koho přechází? Vše, co je v občanském zákoníku a patří do náhradního rodičovství, si osvěžíte s lektorkou Lenkou Ryskovou při tomto semináři. 

Pěstounství - práva a povinnosti

Lektoři

Lenka Rysková
Lenka Rysková

Lenka Rysková vystudovala sociální práce v bakalářském stupni na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a následně v magisterském stupni na Masarykově univerzitě v Brně. Pracovala na úřadě práce jako specialistka dávek státní sociální podpory, později v domově důchodců jako sociální pracovnice. Poslední šest let vede terénní pečovatelskou službu. V současné době se věnuje lektorství, v Dobré rodině působí jako regionální koordinátorka a doprovázející pracovnice. V rámci celoživotního vzdělávání si doplňuje pedagogické minimum.

Cena

vzdělávání 900,00 Kč
hlídání 480,00 Kč