Drogy a závislosti II.

vzdělávací seminář

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Osoby blízké dítěti
Pracovníci Dobré rodiny
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac.,…
Poručníci

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 14


Teplice, Novoveská 3107


8. 10. 2020 od 15:00 do 19:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

V tomto bloku vzdělávání se účastníci dozví, proč (mladí) lidé inklinují k drogám, zda je nutné tomuto porozumět vzhledem k budoucímu řešení nastalého problému s návykovými látkami. Popovídáme o potenciálu látek pro závislost pro někoho možná šokující. Dále o vzorcích užívání drog, o doporučeních rodičům, kteří se dozví, že jejich děti experimentují – užívají drogy. Informace proběhnou i o prevenci užívání drog a formách a metodách léčby ve světě i u nás. Bude opět prostor pro dotazy, diskusi i sdílení zkušeností s lektorem Otou Kovandou.

Drogy a závislosti II.

Lektoři

Oto Kovanda
Oto Kovanda

Oto Kovanda vystudoval sociálně-pedagogickou asistenci na UJEP v Ústí nad Labem a sociální pedagogiku na FF UK v Praze. Již dvanáctým rokem pracuje jako vedoucí v kontaktním centru pro drogově závislé v Teplicích, kde se věnuje ambulantní léčbě závislých, prevenci relapsu, rodinnému poradenství apod. V Dobré rodině pracuje na pozici lektor a doprovázející pracovník pěstounských rodin.

Cena

vzdělávání 900,00 Kč
hlídání 480,00 Kč