Artefiletika, hodnoty, citové pouto

Vzdělávací víkendový pobyt pěstounů

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Poručníci

Počet hodin: 24

Počet volných míst: 11


Ostrov,chata Lesanka
Chata Lesanka Mariánská 149 363 01 Ostrov

od 4. 9. 2020 10:00 do 6. 9. 2020 17:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Potřebujete během semináře zajistit hlídání pro dítě? Dejte nám prosím vědět nejpozději týden před konáním semináře, rádi vám hlídání zajistíme. Požadavek na hlídání zároveň předejte i svému doprovázejícímu pracovníkovi.

Víkendový pobyt – Artefiletika jako prostředek k získávání sociálních dovedností a osvojení si kulturních hodnot, přístupy k individuálním zvláštnostem dětí v NRP, budování hodnot, citové pouto a jeho dopad na vývoj dítěte.

Pro kalkulaci ceny pobytu: ubytování, stravování, vzdělávání, hlídání kontaktujte prosím paní Gabrielu Moravíkovou

Artefiletika, hodnoty, citové pouto

Lektoři

Mária Adamkovičová
Mária Adamkovičová

Mária Adamkovičová vystudovala obor výchova a vzdělávání dospělých a je frekventantkou výcviku v psychoterapii typu SUR. V současné době pracuje jako manželský a rodinný poradce v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Sokolově. O problematiku NRP se dlouhodobě zajímá, absolvovala jsem výcvikový program ASTRA v Dyadické vývojové psychoterapii zaměřeného hlavně na práci s náhradními rodinami. V poradně také od r. 2006 realizuje přípravné kurzy pro žadatele o náhradní rodinnou péči, v kterých od začátku lektoruje. Ve volném čase vede art terapeutické a tanečně pohybové kurzy a dílny a také kurzy orientálního tance.

Petra Kučerová
Petra Kučerová

Petra Kučerová je absolventkou oborů učitelství a speciální pedagogika - etopedie, které vystudovala na Západočeské univerzitě v Plzni a Univerzitě Karlově v Praze. Kromě mnoha jiných kurzů a školení v oblasti školské, poradenské a sociální absolvovala sebezkušenostní výcvik v oblasti rizikového chování dětí a dospívajících. V současné době dokončila tříleté studium speciální pedagogiky pro pracovníky poradenských zařízení. Na bohaté zkušenosti z oblasti vzdělávání a dlouholetou praxi speciální pedagožky a oblastní metodičky prevence v pedagogicko-psychologické poradně navázala v roce 2014 doprovázením a vzděláváním pěstounských rodin z pozice lektorky. V pěstounské péči, ze společenského hlediska zatím nedoceněné, ale lidsky naprosto nenahraditelné a obdivuhodné, se věnuje křehkým vztahům mezi pečujícími osobami a jim svěřenými dětmi všech věkových skupin.

Cena

vzdělávání 6 000,00 Kč
hlídání 2 880,00 Kč