Jaké otázky nejčastěji řešíme při výchově dětí?

Výchova dětí je dlouhodobý a složitý dynamický proces.

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Poručníci

Počet hodin: 6

Počet volných míst: 14


Sokolov, K. H. Máchy 1276


19. 9. 2020 od 9:00 do 15:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Výchova nám svěřených dětí s sebou nese různá úskalí. Neustále se ocitáme v nových výchovných situacích, které nás nutí přemýšlet a nacházet řešení nejrůznějších konfliktů, které mají svůj původ v mezigeneračním soužití, v odlišných postojích k životu, ale také v našich nárocích směrem k dětem, a ze strany druhé v právech a potřebách našich svěřenců. Neshody často vyústí v konflikty, které znepříjemňují vzájemné soužití. Na konkrétních případech budeme hledat možná řešení, budeme volit různé formy komunikace tak, aby odpovídaly jednotlivým situacím. Program semináře bude postaven především na Vašich zkušenostech. Budeme hledat způsoby, jak společně s dětmi výchovné situace řešit.  


Jaké otázky nejčastěji řešíme při výchově dětí?

Lektoři

Petra Kučerová
Petra Kučerová

Petra Kučerová je absolventkou oborů učitelství a speciální pedagogika - etopedie, které vystudovala na Západočeské univerzitě v Plzni a Univerzitě Karlově v Praze. Kromě mnoha jiných kurzů a školení v oblasti školské, poradenské a sociální absolvovala sebezkušenostní výcvik v oblasti rizikového chování dětí a dospívajících. V současné době dokončila tříleté studium speciální pedagogiky pro pracovníky poradenských zařízení. Na bohaté zkušenosti z oblasti vzdělávání a dlouholetou praxi speciální pedagožky a oblastní metodičky prevence v pedagogicko-psychologické poradně navázala v roce 2014 doprovázením a vzděláváním pěstounských rodin z pozice lektorky. V pěstounské péči, ze společenského hlediska zatím nedoceněné, ale lidsky naprosto nenahraditelné a obdivuhodné, se věnuje křehkým vztahům mezi pečujícími osobami a jim svěřenými dětmi všech věkových skupin.

Cena

vzdělávání 1 350,00 Kč
hlídání 720,00 Kč