Proměny partnerství během výkonu pěstounské péče - Mužsko x ženský princip v PP aneb co to s námi dělá v našem partnerském vztahu?

Vzdělávací víkend pro dlouhodobé pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé

Počet hodin: 18

Seminář je již plně obsazen.


Smečno


od 9. 10. 2020 17:00 do 11. 10. 2020 16:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Mužsko x ženský princip v PP aneb co to s námi dělá v našem partnerském vztahu?Rodina je živý organismus, který se stále proměňuje a vyvíjí.

Pojďme se společně podívat jak se proměnily naše představy a předpoklady o našich partnerských vztazích během společné výchovy přijatých dětí. S čím kdo, do toho šel, a kde jsme teď.

Jaká je naše žitá realita ?

Nabízíme vám možnost společně pracovat na vyslovení se a pojmenování k jednotlivým okamžikům pěstounského života ve svém partnerství. Co to s námi dělá a co můžeme my sami ovlivnit.

Pracovat budeme společně a částečně i odděleně, využijeme možnosti rozdělit se na mužskou a ženskou část a v bezpečném prostředí budeme společně hledat zdroje, které nám pomáhají.


Ubytování a lektorné pro pěstouny doprovázené Dobrou rodinou a jejich děti v PP hradí Dobrá rodina.

Stravu si hradí na místě každý účastník sám.

Podrobnější informace zašleme před akcí. V případě jakýkoliv dotazů, se prosím obraťte na Martinu Smutnou tel: 725 521 884, e-mail: martina.smutna@dobrarodina.cz

Proměny partnerství během výkonu pěstounské péče - Mužsko x ženský princip v PP aneb co to s námi dělá v našem partnerském vztahu?

Lektoři

PhDr. Miloslav Čedík
PhDr. Miloslav Čedík

Lektor vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy Praha, obor speciální pedagogika. Působí jako lektor na Vysoké škole aplikované psychologie, s.r.o. a na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a současně jako speciální pedagog etoped a psychoterapeut ve své soukromé praxi. Má bohaté zkušenosti z praxe speciálního pedagoga, například ve Středisku výchovné péče na Klíčově, Speciálním pedagogickém centru při ZŠ pro žáky s specifickými poruchami chování, v Pedagogicko-psychologické poradně a v dalších institucích.

Cena

vzdělávání - pobytová akce 4 500,00 Kč
hlídání 2 160,00 Kč