Modelová kazuistika/ intervizně vzdělávací setkání - Klub PPPD

Vzdělávací seminář pro pěstouny na přechodnou dobu

Přechodní pěstouni

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 14


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

21. 9. 2020 od 9:30 do 12:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Seminář je určen výhradně pěstounům na přechodnou dobu.


Seminář vám představí několik příběhů přechodné pěstounské péče. 

  • Dva větší sourozenci, kteří náročností péče zaskočili zkušené pěstouny. 
  • Malý chlapec a jeho léčba s limitem přechodné pěstounské péče.
  • Rituál pomáhající přechodu dítěte do další péče a další kazuistiky. ..


V závěru semináře bude v případě zájmu účastníků věnován prostor supervizi jejich vlastních případů a témat.

Modelová kazuistika/ intervizně vzdělávací setkání - Klub PPPD

Lektoři

Mgr Jolana Prušková
Mgr Jolana Prušková

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ukončuje dlouhodobý výcvik Integrativní rodinné terapie, absolvovala střednědobé výcviky Arteterapie, Dyadické vývojové psychoterapie, Systemické supervize a koučování a řadu odborných kurzů zaměřených na práci s tělem. Poslední roky se věnuje zejména oblasti náhradní rodinné péče, má zkušenost s dlouhodobým doprovázením pěstounských rodin, pracuje jako lektorka, rodinná terapeutka a supervizorka v oblasti NRP. Ve své terapeutické praxi se věnuje zejména rodinám. Je přesvědčená, že dítě více než terapeuta, potřebuje dobře napojeného rodiče, svého dospělého. Ve své praxi proto pomáhá rodinám k lepším, zdravějším vztahům, protože s nimi většinou mizí i potíže dětí. Ve svém přístupu vychází zejména z Modelu růstu V. Satirové a na attachment orientované rodinné terapie D. Hughese. Tu využívá často při práci s náhradními rodinami, kterým poskytuje kompletní servis od vyšetření attachmentu (citového připoutání) po následnou dyadickou vývojovou psychoterapii. Při poruchách attachmentu dítěte provází rodiče tzv. terapeutickým rodičovstvím, využívá aktivity theraplay, filiální terapii a další, které podporují vzájemný vztah mezi dítětem a jeho rodičem. Jako rodinná terapeutka se také věnuje fenoménu osvojení dítěte. V organizaci Rozum a Cit vytvořila a vedla koncept terapeutických služeb pro pěstounské rodiny, dále pracuje jako supervizorka a lektorka v oblasti náhradní rodinné péče, má psychoterapeutickou privátní praxi, zaměřuje se na růstové přístupy včetně koučování.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč
hlídání 360,00 Kč