Klub pro pěstouny na přechodnou dobu

Sebevědomí - myšlením k růstu, spokojenosti i štěstí pěstouna i dítěte v NRP

Přechodní pěstouni
Pracovníci Dobré rodiny
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac.,…

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 9


Svitavy, náměstí Míru 138/80


8. 10. 2020 od 9:00 do 13:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Úspěch v životě závisí na nastavení mysli. Změnou nastavení mysli můžeme měnit svůj život.

Na semináři se budeme věnovat konceptu fixního a růstového myšlení, seznámíme se s teoretickými základy, porozumíme problému a naučíme se získané znalosti prakticky použít. Vhodné pro pěstouny, kteří hledají možnosti, jak rozvíjet nejen své děti, od raného věku po dospívání, ale třeba i sebe sama. Získané dovednosti pomohou zvládnout selhání i výzvy, rozvinout potenciál, naučí zvládat strach i změnu, usnadní učení a navýší sebevědomí.


Klub pro pěstouny na přechodnou dobu

Lektoři

Monika Čuhelová
Monika Čuhelová

Monika Čuhelová je psycholožka, zabývá se individuální a skupinovou prací s dospělými, pěstouny a dětmi. Baví ji pracovat s potenciálem svým i lidí kolem sebe a napomáhat k jeho rozvoji a poznání. Od září 2017 je školní psycholožkou, předtím pracovala jako personalistka v nadnárodní organizaci, od roku 2007 v NNO Krůček jako psycholožka a v letech 2007–2015 jako ředitelka organizace. Jako odbornice na témata spojená s otázkou psychologie a gender píše a pracuje na různých pozicích v projektech zaměřených zejména na rovné příležitosti žen a mužů a návrat na trh práce. Zároveň je OSVČ, vede individuální a skupinové poradenství a lektoruje. Spolupracuje např. s Minerva21, Sítí mateřských center, Mansio, CEMA, InHelp, Svaz tělesně postižených, Agrokonzulta, Dobrá rodina či OSPOD po celé republice. Vystudovala magisterský obor psychologie v Brně, magisterský obor sociální práce v Hradci Králové a bakaláře sociologie, absolvovala výcviky Encouragement, Edukativní rodičovská terapie, kurzy Choreografie rozhovoru – rozhovorem ke změně, Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství a mnoho jiného. K jejím tématům patří osobní rozvoj, změna, rodičovské kompetence, emoční inteligence, podnikání, řízení času a školství. Od listopadu 2014 je zastupitelkou a vedoucí pracovní skupiny pro rodinu města Svitavy. Ve volném čase ráda čte, cestuje a žije se svou rodinou. Osobní mise – „alespoň trochu zlepšovat svět kolem sebe“, přičemž za „zlepšováním světa“ nevidí jen velké činy, ale i malinké akce – pomoci rodičům, aby nemuseli křičet na své děti, umět být autentická ve všech životních rolích, hodně se smát...

Cena

vzdělávání 900,00 Kč