Bazální vazba - first ATT

Vzdělávací seminář pro pěstouny na přechodnou dobu

Přechodní pěstouni
Osvojitelé
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Počet hodin: 6

Počet volných míst: 10


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

19. 10. 2020 od 9:00 do 16:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Seminář je zaměřen na témata související se vznikem a rozvojem attachmentu, vztahové vazby, u nejmenších dětí do věku tří let. 

Projdeme společně jednotlivé fáze z hlediska vývojové psychologie a nejnovějších poznatků z neurobiologie.

Budeme se věnovat tomu, jakým způsobem budovat u dětí jistou vztahovou vazbu, co nejmenší dítě od narození do tří let věku v každé vývojové fázi potřebuje, a jak tyto potřeby naplňovat u dětí, které nevyrůstají se svými biologickými rodiči, nýbrž jsou umístěny do náhradní rodinné péče. 

To vše s ohledem na specifika pěstounské péče na přechodnou dobu.

Bazální vazba - first ATT

Lektoři

PhDr. et Mgr. Zuzana Šípová
PhDr. et Mgr. Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, focusing) a další. V současné době je frekventantkou ve sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. V Dobré rodině působí jako psycholožka a jako lektorka vzdělávacích seminářů.

Cena

vzdělávání 1 350,00 Kč
hlídání 720,00 Kč