Život s postižením

vzdělávací seminář

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Osoby blízké dítěti
Pracovníci Dobré rodiny
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac.,…
Poručníci

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 11


Most, Žatecká 1899/25, 434 30
KERAMOST, a.s.

21. 10. 2020 od 9:00 do 13:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Jak se vyrovnat s handicapem? Jak pracovat s lidmi s postižením? Jak pomoci těm, kteří o takové lidi pečují? Seminář s lektorkou Marcelou Šipošovou Vám přiblíží, jaký je život s osobou s postižením, jak k takovým osobám přistupovat, jak se chovat, čeho se vyvarovat. Dříve či později se každý z nás s tímto tématem může setkat a na semináři si ukážeme, že přirozenost, ohleduplnost a smíření je cestou vzájemné pomoci.

Život s postižením

Lektoři

Marcela Šipošová, Dis
Marcela Šipošová, Dis

Marcela Šipošová vystudovala sociálně právní činnost na Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické v Mostě a následně si rozšiřuje bakalářské studium na Vysoké škole zdravotnictva a socialnej práce sv. Alžběty v Bratislavě. Pracovala jako manažerka chráněné dílny a následně jako pracovník v sociálních službách v Kamarád LORM, kde se starala o osoby s handicapem. V současné době se věnuje lektorství, v Dobré rodině působí jako doprovázející pracovník. Ve volném čase se věnuje ručním pracím všeho druhu a zahrádce.

Cena

vzdělávání 900,00 Kč
hlídání 480,00 Kč