O psychiatrii z pohledu NRP

Psychické a psychiatrické potíže v biol. rodině a dopad na dítě v NRP

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Osoby blízké dítěti
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
Poručníci

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 13


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

7. 9. 2020 od 15:00 do 18:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Během semináře se účastníci dozví o různých skupinách duševních nemocí, o jejich příznacích, příčinách, léčbě a vhodném přístupu k lidem s duševní nemocí.

Mluvit se bude také o prevencí, jak duševním nemocem předcházet.

O psychiatrii z pohledu NRP

Lektoři

Bc. Markéta Švejdová
Bc. Markéta Švejdová

Bakalářské vzdělání v sociální práci získala Markéta Švejdová na ETF UK. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního výcviku v integrativní psychoterapii a také lektorkou příprav a vzdělávání náhradních rodičů v modelu PRIDE. Pracuje jako sociální pracovnice na psychiatrické klinice. Má osobní zkušenost s náhradním rodičovstvím.

Cena