Výchovné vedení dětí, prevence a pomoc  - bez omezení věku dětí - stupeň 2

Vzdělávací seminář

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Počet hodin: 6

Počet volných míst: 12


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

11. 9. 2020 od 9:30 do 16:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

 Na konkrétní kazuistice z praxe lektora, si představíme možnosti pomoci dítěti, které se již dostalo do vážných mnohočetných výchovných obtíží.

 Ukážeme si jak vypadá konkrétní odborná pomoc a co vede k úspěšné intervenci ve prospěch dítěte. 

Tato kazuistika bude podpořena filmem, která pojednává o dítěti a jeho rodině, o níž se hovořilo v kazuistice.

Na závěr se uskuteční diskuse nad předloženým tématem.

Výchovné vedení dětí, prevence a pomoc  - bez omezení věku dětí - stupeň 2

Lektoři

PhDr. Miloslav Čedík
PhDr. Miloslav Čedík

Lektor vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy Praha, obor speciální pedagogika. Působí jako lektor na Vysoké škole aplikované psychologie, s.r.o. a na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a současně jako speciální pedagog etoped a psychoterapeut ve své soukromé praxi. Má bohaté zkušenosti z praxe speciálního pedagoga, například ve Středisku výchovné péče na Klíčově, Speciálním pedagogickém centru při ZŠ pro žáky s specifickými poruchami chování, v Pedagogicko-psychologické poradně a v dalších institucích.

Cena

vzdělávání 1 350,00 Kč
hlídání 720,00 Kč