Minimum pěstounské péče I.

Vztahová vazba a trauma

Pěstouni dlouhodobí
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 12


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

1. 10. 2020 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace


Během prvního dílu Minima se budeme věnovat příčinám některých specifických projevů chování dětí v náhradní rodinné péči na podkladě nejnovějších výzkumů neurobiologického vývoje mozku.

Co prožily děti, než se dostaly do náhradní rodinné péče? Jak ovlivňuje prožitý stres vývoj mozku dítěte? Jaké jsou specifické projevy chování dětí, které v raném věku zažily opuštění rodičem, zanedbávání péče, týrání či zneužívání?

Pečovat o dítě v náhradní rodinné péči není často jednoduché. Pěstouni postupně zjišťují, že péče o přijaté dítě se v některých ohledech liší od péče o dítě, které se vám narodí. Informace, které získají pěstouni v přípravách, se liší podle toho, kdo přípravy poskytuje. Navíc pěstouni, kteří jsou s dítětem v příbuzenském nebo jinak blízkém vztahu, přípravami vůbec neprocházejí.

Proto jsme připravili Minimum pro pěstounskou péči. Minimum pro pěstounskou péči nabízí tři setkání, kde se budete moci seznámit s tím, co je při péči o děti v náhradní rodinné péči jinak, proč to tak je, jak na to reagovat a jak některé situace řešit. V menší skupině se budete moci ptát na všechno, co vás bude zajímat.

 1. setkání: Vztahová vazba a trauma

 2. setkání: Kontakty s biologickou rodinou a zpracování historie

 3. setkání: Terapeutické rodičovství aneb jak pracovat s dětmi v NRP


Těšíme se na Vás!

Minimum pěstounské péče I.

Lektoři

PhDr. et Mgr. Zuzana Šípová
PhDr. et Mgr. Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, focusing) a další. V současné době je frekventantkou ve sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. V Dobré rodině působí jako psycholožka a jako lektorka vzdělávacích seminářů.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč
hlídání 360,00 Kč