Minimum pěstounské péče II.

Kontakty s biologickou rodinou a zpracování historie

Pěstouni dlouhodobí
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 12


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

15. 10. 2020 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace


 Během druhého dílu Minima se budeme věnovat dalším příčinám některých specifických projevů chování dětí v náhradní rodinné péči a to v souvislosti s kontakty s biologickou rodinou (nejčastěji s rodiči) a s otázkami, které jsou spojeny s historií dítěte.

Jak děti vnímají a prožívají kontakty s biologickou rodinou, nejčastěji s rodiči? Jak může děti ovlivňovat kontakt, který není správně nastaven? Jak děti vnímají svoji historii? Dále se budeme zabývat tím, jakým způsobem kontakty nastavit, aby byli v zájmu dětí a byly pro ně bezpečné a přínosné. Rovněž se budeme věnovat tomu, jak mluvit s dětmi o jejich historii.

Pečovat o dítě v náhradní rodinné péči není často jednoduché. Pěstouni postupně zjišťují, že péče o přijaté dítě se v některých ohledech liší od péče o dítě, které se vám narodí. Informace, které získají pěstouni v přípravách, se liší podle toho, kdo přípravy poskytuje. Navíc pěstouni, kteří jsou s dítětem v příbuzenském nebo jinak blízkém vztahu, přípravami vůbec neprocházejí.

Proto jsme připravili Minimum pro pěstounskou péči. Minimum pro pěstounskou péči nabízí tři setkání, kde se budete moci seznámit s tím, co je při péči o děti v náhradní rodinné péči jinak, proč to tak je, jak na to reagovat a jak některé situace řešit. V menší skupině se budete moci ptát na všechno, co vás bude zajímat.

 1. setkání: Vztahová vazba a trauma

 2. setkání: Kontakty s biologickou rodinou a zpracování historie

 3. setkání: Terapeutické rodičovství aneb jak pracovat s dětmi v NRP

Těšíme se na vás!

Minimum pěstounské péče II.

Lektoři

PhDr. et Mgr. Zuzana Šípová
PhDr. et Mgr. Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, focusing) a další. V současné době je frekventantkou ve sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. V Dobré rodině působí jako psycholožka a jako lektorka vzdělávacích seminářů.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč
hlídání 360,00 Kč