Psychohygiena

Vzdělávací seminář

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
Poručníci

Počet hodin: 6

Počet volných míst: 8


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

24. 10. 2020 od 9:00 do 16:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace


Cílem semináře je seznámit účastníky s tím, jak reaguje lidský organismus na dlouhodobou či nárazovou zátěž a stres. 

Současně probereme různé strategie a techniky, jak v rámci psychohygieny se stresem a zátěží pracovat, jakým způsobem si odpočinout při péči o děti svěřené do péče. 

Bude prostor i na sdílení osobních zkušeností účastníků.

Psychohygiena

Lektoři

PhDr. et Mgr. Zuzana Šípová
PhDr. et Mgr. Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, focusing) a další. V současné době je frekventantkou ve sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. V Dobré rodině působí jako psycholožka a jako lektorka vzdělávacích seminářů.

Cena

vzdělávání 1 350,00 Kč