Puberta - stupeň II.

Když s dětmi cloumá puberta a mají pocit, že jim nerozumíme?

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 4


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

4. 11. 2020 od 15:00 do 18:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Navazující seminář na seminář Puberta 1. stupeň ze dne 16. června 2020.

Doporučujeme účast pouze těm, kteří již absolvovali stupeň 1.


Proč je vnímání dětí v pubertě jiné a proč máme častěji konflikty? 

Existuje lék, jak dítěti v tomto obtížném věku porozumět, existuje nějaká prevence?

Cílem setkání bude si představit svět mladého dospělého a možné metody, techniky a postupy, jak s ním komunikovat a nepřijít o rozum :-)

Puberta - stupeň II.

Lektoři

Mgr. Helena Vlčková
Mgr. Helena Vlčková

Helena Vlčková pracuje ve Speciálně pedagogickém centru v Poděbradech. Vystudovala obor psychologie – speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2005 jí byla uznána Ministerstvem zdravotnictví ČR odborná způsobilost adiktolog. Pracovala v Pedagogicko - psychologické poradně v Nymburce, v Národním ústavu pro vzdělávání v Praze a v organizaci Rozum a Cit, z.s. Je autorkou standardizovaného diagnostického nástroje pro zjištění míry školní připravenosti, několika metodických materiálů pro mateřské a základní školy, spolupracuje se společností Scio, přednáší na vysoké škole a věnuje se psychologickému poradenství a diagnostice.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč