Komunikace v rodině - výchovné postupy při zvládání vzteku

Vzdělávací seminář

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Počet hodin: 6

Počet volných míst: 2


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

12. 11. 2020 od 9:30 do 12:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace


Jak emoce ovlivňují psychický vývoj dítěte a vztahy v rodině? 

Které výchovné postupy využívat, aby byly efektivní a my, jako vychovatelé, jsme byli dobrým příkladem? 

Je možné vůbec vztek úplně odbourat nebo alespoň výrazně omezit?

Komunikace v rodině - výchovné postupy při zvládání vzteku

Lektoři

Mgr. Helena Vlčková
Mgr. Helena Vlčková

Helena Vlčková pracuje ve Speciálně pedagogickém centru v Poděbradech. Vystudovala obor psychologie – speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2005 jí byla uznána Ministerstvem zdravotnictví ČR odborná způsobilost adiktolog. Pracovala v Pedagogicko - psychologické poradně v Nymburce, v Národním ústavu pro vzdělávání v Praze a v organizaci Rozum a Cit, z.s. Je autorkou standardizovaného diagnostického nástroje pro zjištění míry školní připravenosti, několika metodických materiálů pro mateřské a základní školy, spolupracuje se společností Scio, přednáší na vysoké škole a věnuje se psychologickému poradenství a diagnostice.

Cena

vzdělávání 1 350,00 Kč
hlídání 720,00 Kč