Dospělost

Sobotní vzdělávací seminář

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Počet hodin: 6

Počet volných míst: 15


Beroun


7. 11. 2020 od 9:00 do 16:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace


Dospělost jako vývojové stádium

Dospělost z pohledu biop-sycho sociálně spirituální jednoty

Dospělec jako právní persona 


Dospělost

Lektoři

Bc. Martin Štolfa
Bc. Martin Štolfa

Vystudoval vychovatelství se zaměřením na etopedii. Absolvoval pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii. Více jak deset let se věnuje péči o klienty s rozličnými problémy a z různých věkových skupin. Působil jako poradce na lince důvěry a v krizovém centru pro mezilidské vztahy. V rámci svého dalšího rozvoje získal řadu osvědčení a diplomů zejména v oblastech krizová intervence, posttraumatická péče, sociálně patologické jevy a jejich prevence. Realizoval řadu vzdělávacích akcí pro děti a mládež týkajících se rozvoje osobnosti, zvládání náročných životních situací, či mezilidských vztahů.

Cena

vzdělávání 1 350,00 Kč