Trávení společného času aneb prohlubování vztahu mezi pěstounem - vzdělávací skupina 4A

UZAVŘENÁ SKUPINA PRO DLOUHODOBÉ PĚSTOUNY DOBRÉ RODINY

Pěstouni dlouhodobí
Uzavřená skupina

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 15


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

10. 9. 2020 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Tato vzdělávací akce je určena pouze  pro uzavřenou skupinu dlouhodobých pěstounů Dobré rodiny.


Dospívání a jeho specifika, která mohou působit obtíže v komunikaci, přístupu či postojům pečujících osob. (…bez dospívání nelze dospět)

Puberta: 

  •  Jaké úkoly obtíže a strasti jsou s ní spojeny 
  • Jak přistupovat k pubescentovi
  • Jak mohu obhospodařit sebe

Cíl kurzu?

  • Porozumět vývojovému období a projevům svěřených dětí.

Na co se účastníci můžou těšit?

  • Diskuse nad tématem a konkrétní příklady přístupů a východisek.Trávení společného času aneb prohlubování vztahu mezi pěstounem - vzdělávací skupina 4A

Lektoři

Bc. Martin Štolfa
Bc. Martin Štolfa

Vystudoval vychovatelství se zaměřením na etopedii. Absolvoval pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii. Více jak deset let se věnuje péči o klienty s rozličnými problémy a z různých věkových skupin. Působil jako poradce na lince důvěry a v krizovém centru pro mezilidské vztahy. V rámci svého dalšího rozvoje získal řadu osvědčení a diplomů zejména v oblastech krizová intervence, posttraumatická péče, sociálně patologické jevy a jejich prevence. Realizoval řadu vzdělávacích akcí pro děti a mládež týkajících se rozvoje osobnosti, zvládání náročných životních situací, či mezilidských vztahů.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč
hlídání 360,00 Kč