Lhaní dětí v NRP - vzdělávací skupina 4A

UZAVŘENÁ SKUPINA PRO DLOUHODOBÉ PĚSTOUNY DOBRÉ RODINY

Pěstouni dlouhodobí
Uzavřená skupina

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 14


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

26. 11. 2020 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Tato vzdělávací akce je určena pouze  pro uzavřenou skupinu dlouhodobých pěstounů Dobré rodiny.


Kdy a jak reagovat na dětské lhaní? 

Jak ho rozpoznat a popřípadě potrestat?

Druhy lhaní vzhledem k věku dítěte. 

Existují metody, jak s lhaním dětí pracovat? 

Lze poznat, co tím dítě sleduje? Může to být volání o pomoc?


Lhaní dětí v NRP  - vzdělávací skupina 4A

Lektoři

Mgr. Helena Vlčková
Mgr. Helena Vlčková

Helena Vlčková pracuje ve Speciálně pedagogickém centru v Poděbradech. Vystudovala obor psychologie – speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2005 jí byla uznána Ministerstvem zdravotnictví ČR odborná způsobilost adiktolog. Pracovala v Pedagogicko - psychologické poradně v Nymburce, v Národním ústavu pro vzdělávání v Praze a v organizaci Rozum a Cit, z.s. Je autorkou standardizovaného diagnostického nástroje pro zjištění míry školní připravenosti, několika metodických materiálů pro mateřské a základní školy, spolupracuje se společností Scio, přednáší na vysoké škole a věnuje se psychologickému poradenství a diagnostice.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč
hlídání 360,00 Kč