Být sám sebou

Vzdělávací seminář

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
Poručníci

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 6


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

25. 11. 2020 od 15:00 do 18:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace


Jakým tématům se budeme na semináři věnovat:

Budeme se spolu s účastníky věnovat tématu identity dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině, především tomu, jak je možné pomoci dítěti pochopit jeho životní příběh a pomoci mu vybudovat vědomí vlastní hodnoty.

Jakou formou bude seminář probíhat:

Seminář bude probíhat interaktivní zážitkovou formou, budeme využívat např. také různé filmové ukázky. Všechny potřebné pomůcky připraví lektorka.

Cíl semináře:

Účastníci semináře jsou schopni díky teoretickým základům i vlastním prožitkům porozumět tomu, jak můžou dítěti pomoci pochopit a vyrovnat se s jeho minulostí, ukotvit ho v současnosti a otevřít mu dobrou cestu do budoucnosti, rozumí jeho potřebě vlastní identity.

Na co se účastníci můžou těšit:

Účastníci se můžou těšit na zajímavý a hravý způsob, jak pracovat se sebou a mezi sebou na tématu identity. 

Být sám sebou

Lektoři

Mgr. Lucie Salačová
Mgr. Lucie Salačová

Vystudovala Sociálně právní akademii v Praze 10 a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (magisterský obor sociální práce). Jejím hlavním oborem je sociální práce a krizová intervence. V sociální oblasti, především v neziskovém sektoru, pracuje 21 let. V minulosti pracovala 7 let jako metodička a odborná garantka v organizaci Rozum a Cit, 12 let pracuje jako pracovnice linky důvěry v Bílém kruhu bezpečí a 12 let jako lektorka v oblasti krizové intervence v Remediu Praha. Aktuálně pracuje v neziskové organizaci Šafrán dětem jako poradkyně rodin v projektu Bezpečný přístav, který je zaměřen na stabilizaci rodin, dále spolupracuje s několika neziskovými organizacemi zaměřujícími se na oblast náhradní rodinné péče např. jako lektorka seminářů pro náhradní rodiče i pro odborné pracovníky, facilituje případové konference a moderuje různá setkání. Od roku 2014 vedla několik běhů příprav budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE, a také jeden běh pilotních příprav příbuzenských pěstounů v systému PRIDE. Baví ji pěstovat květiny, pít černou, sladkou a silnou kávu, jíst čokoládu, povídat si s přáteli, smát se, sledovat filmy a číst knížky založené na skutečných příbězích a především žít život spolu se svojí rodinou.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč
hlídání 360,00 Kč