Aktuální otázky v pěstounské péči na přechodnou dobu - Klub PPPD

Vzdělávací Klub PPPD

Přechodní pěstouni

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 11


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

10. 12. 2020 od 9:30 do 12:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Téma klubového setkání bude: Aktuální otázky v pěstounské péči na přechodnou dobu


Pojďme se společně podívat na to, co se v oblasti PPPD děje, co je pro pěstouny PPPD těžké nebo jen třeba nejasné. Čím více otázek si přinesete, tím více odpovědí si odnesete!

Mohou to být otázky například....

Jak poznat a naplňovat skutečný nejlepší zájem dítěte?

Jak se v PPPD pracuje s tlakem na čas?

Jaké jsou kompetence jednotlivých subjektů?

Jaké je emoční pozadí příběhů i jeho aktérů?

Jak v rámci hledání řešení příběhu dítěte pracovat se stresem, kterému jsou jednotliví aktéři vystaveni?


Pojďte s námi vytvářet tu nejlepší možnou praxi, která přinese řešení dětem a uklidnění pro dospělé, kteří se na řešení situace dítěte podílejí. 


Aktuální otázky v pěstounské péči na přechodnou dobu - Klub PPPD

Lektoři

Alžběta Hlásková
Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč
hlídání 360,00 Kč