Intervizně-vzdělávací skupina I.

Uzavřená skupina pěstounů

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Poručníci

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 10


Jablonec nad Nisou, Jiráskova 9
regionální pobočka DR

1. 12. 2020 od 16:00 do 19:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

Intervizně-vzdělávací skupina, při které jsou řešeny kazuistiky pěstounských rodin.

Intervizně-vzdělávací skupina I.

Lektoři

Pavlína Habánová
Pavlína Habánová

Pavlína Habánová vystudovala sociální práci v bakalářském a sociální pedagogiku v magisterském programu Univerzity Hradec Králové. Řadu let se věnovala sociálně-právní ochraně dětí. Má zkušenosti ve všech jejích oblastech, byla zapojena do příprav změny v systému péče o ohrožené děti. Její specializací byla a je především náhradní rodinná péče. Podílela se na řadě aktivit pro náhradní rodiny a jejich děti. Práci s dětmi se dlouhodobě věnovala jako oddílová vedoucí na letních táborech. V Dobré rodině působí od roku 2014 jako doprovázejcí pracovnice a lektorka při vzdělávání pěstounů.

Hana Krámská
Hana Krámská

Hana Krámská vystudovala sociální práci v bakalářském programu Technické univerzity Liberec, v magisterském programu pak pokračovala na Univerzitě Hradec Králové oborem sociální pedagogika. Sociální práci se věnuje od roku 1992, od roku 1996 pak sociálně-právní ochraně dětí, kdy její specializací je náhradní rodinné péče. Jako vedoucí oddělení SPOD v Jablonci nad Nisou má řadu zkušeností s péčí o ohrožené děti. Absolvovala celou řadu seminářů, konferencí a výcviků v této oblasti. Prácí s pěstounskými rodinami a jejich doprovázení považuje za smysluplnou a potřebnou, což ji přivedlo v roce 2014 do Dobré rodiny, kde je koordinátorkou a doprovázející pracovnicí pro Liberecký kraj. Jako lektorka působí při vzdělávání pěstounů a externě se na Katedře sociální studií a speciální pedagogiky TUL věnuje budoucím studentům sociální práce.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč