Výchova vnoučat - aneb jak na to?

Výchova dětí je dlouhodobý a složitý dynamický proces.

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Osoby blízké dítěti
Poručníci

Počet hodin: 4

Počet volných míst: 20


Aš, Štefánikova 2515,352 01
Městský dům dětí a mládeže Sluníčko

17. 10. 2020 od 9:30 do 14:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace

V případě, že se do role rodiče dostane prarodič, vznikají pro obě strany - dítě i prarodiče - nové situace a problémy, se kterými si často neví rady. Během semináře se budeme bavit o faktorech ovlivňujících výchovu a rozdílech ve výchově dětí a vnoučat.  Jak se k nastalé situaci má postavit prarodič a jakou roli má ve výchově zaujmout? Podíváme se na úskalí výchovy vnoučat a na to, kde mohou nastat problémy. Prostor ponecháme Vašim zkušenostem a otázkám, na které se pokusíme společně nalézt odpověď.  


Výchova vnoučat - aneb jak na to?

Lektoři

Petra Kučerová
Petra Kučerová

Petra Kučerová je absolventkou oborů učitelství a speciální pedagogika - etopedie, které vystudovala na Západočeské univerzitě v Plzni a Univerzitě Karlově v Praze. Kromě mnoha jiných kurzů a školení v oblasti školské, poradenské a sociální absolvovala sebezkušenostní výcvik v oblasti rizikového chování dětí a dospívajících. V současné době dokončila tříleté studium speciální pedagogiky pro pracovníky poradenských zařízení. Na bohaté zkušenosti z oblasti vzdělávání a dlouholetou praxi speciální pedagožky a oblastní metodičky prevence v pedagogicko-psychologické poradně navázala v roce 2014 doprovázením a vzděláváním pěstounských rodin z pozice lektorky. V pěstounské péči, ze společenského hlediska zatím nedoceněné, ale lidsky naprosto nenahraditelné a obdivuhodné, se věnuje křehkým vztahům mezi pečujícími osobami a jim svěřenými dětmi všech věkových skupin.

Gabriela Moravíková
Gabriela Moravíková

Cena

vzdělávání 900,00 Kč
hlídání 480,00 Kč