Terapeutické rodičovství IV - Vzdělávací skupina 3A

Uzavřená skupina pro dlouhodobé pěstouny Dobré rodiny

Pěstouni dlouhodobí
Uzavřená skupina

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 19


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

30. 11. 2020 od 15:30 do 18:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace


Jedná se o uzavřenou skupinu, není možné se na skupinu nahlásit bez předchozí domluvy s vedoucím skupiny.


Tato vzdělávací akce je určena pro uzavřenou skupinu dlouhodobých pěstounů Dobré rodiny. 

Účastníci sami přinášejí aktuální témata, která se svými svěřenými dětmi řeší. 

Lektor z toho vybírá společná či individuální témata.

Během diskuze přinášejí řešení i sami účastníci, porovnávají si svoje zkušenosti se zkušenostmi ostatních. Nejde však o volnou diskuzi. Diskuzi vždy řídí odborník, aby si účastníci odnášeli ze setkání konkrétní odpovědi. 

Těšíme se na vás!

Terapeutické rodičovství IV - Vzdělávací skupina 3A

Lektoři

PaedDr. Petra Pávková
PaedDr. Petra Pávková

Lektorka Petra Pávková vystudovala etopedii na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Pracuje v organizaci SEFAM z. s. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu. V Dobré rodině působí jako externí lektor a podílí se na projektu podpory osvojitelů.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč
hlídání 360,00 Kč