Přechodná pěstounská péče zblízka - online seminář

aneb všechno co chcete vědět o pěstounské péči na přechodnou dobu

Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči
Odborníci (pracovníci OSPOD, doprov. prac.,…

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 10


Online


25. 8. 2020 od 17:00 do 20:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Anotace

Přemýšlíte, že byste konečně dělali práci, která má opravdový smysl? Nebo chcete získat základní informace o přechodné pěstounské péči z pracovních důvodů? Chcete vědět, jaké jsou podmínky pro poskytování pěstounské péče na přechodnou dobu? Chcete se seznámit i s tím, co prožívají pěstouni na přechodnou dobu? Chcete přesněji vědět, jak mohou pomoci svěřeným dětem? Jaké je postavení přechodných pěstounů v systému sociálně-právní ochrany a jak komunikují se sociálními pracovníky? Na tyto a další otázky můžete získat odpovědi na online semináři. Čím více otázek si přinesete, tím více odpovědí dostanete.


Lektorkou bude Alžběta Hlásková, která řeší problémy v přechodné pěstounské péče napříč celou republikou. Navíc s ní má i osobní zkušenosti, protože její rodinou prošlo 18 dětí na přechodnou dobu. Působí jako metodička pro oblast PPPD v organizaci Dobrá rodina.

Semináře se bude také účastnit Petr Míchal, který má od roku 2015 zkušenost s doprovázím mnoha přechodných pěstounských rodin.Seminář je zdarma -  aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Projekt č. 17051 Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi.

Přechodná pěstounská péče zblízka - online seminář

Lektoři

Alžběta Hlásková
Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Mgr. Petr Míchal, DiS.
Mgr. Petr Míchal, DiS.

Petr Míchal snoubí profese sociálního pracovníka, supervizora, kouče a mediátora. Má několikaletou zkušenost v oblasti náhradní rodinné péče. Doprovází pěstounské rodiny (zejména přechodné), pracuje se zájemci o náhradní rodičovství a s osvojiteli. Má zkušenosti s kontakty dětí v pěstounské péči s původní rodinou. Od roku 2012 lektoruje různá témata z oblasti sociální práce a náhradního rodičovství. Bydlí v Českých Budějovicích, ale pracovně nebo soukromě je každou chvilku někde jinde.

Cena