Intervizní skupina pro osvojitele - online

porozumění, prohlubování dovedností a rozvíjení znalostí při výchově osvojených dětí

Osvojitelé

Počet hodin: 2

Počet volných míst: 2

Online


7. 9. 2020 od 20:00 do 22:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Anotace

Intervizní skupina je určena pro osvojitele a osvojitelky, kteří mají zájem prohlubovat své dovednosti v oblasti výchovy svěřeného dítě, posilovat porozumění projevům chování osvojených dětí a rozvíjet své znalosti náhradní rodinné péče.  


Intervizní skupina pro osvojitele předpokládá aktivní zapojení všech účastníků, sdílení vlastních příběhů, vzájemné porozumění a podporu. Účast ale také předpokládá schopnost respektovat soukromí dalších účastníků.


Témata skupiny budou volena s ohledem na potřeby adoptivních rodin a budou zohledňovat specifika vývoje dětí v osvojení, příčiny a projevy chování, podporu identity svěřených dětí, zpracování historie dítěte, téma biologické rodiny dítěte, otázky přijetí a převzetí dítěte do péče a principy terapeutického rodičovství.


Intervizní skupina je poskytována zdarma - aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina (projekt č. 17051 Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi).

Intervizní skupina pro osvojitele - online

Lektoři

Alžběta Hlásková
Alžběta Hlásková

Alžběta Hlásková působí v Dobré rodině jako metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti péče o ohrožené děti, v 90. letech s manželem pomáhala začít samostatný život dospívajícím dětem opouštějícím dětské domovy či nefunkční rodiny. Rovněž má mnohaletou praxi s domácím vzděláváním dětí. Je průkopnicí pěstounské péče na přechodnou dobu, kterou jejich rodina začala poskytovat již roku 2009. V pěstounské péči na přechodnou dobu pečovala jejich rodina o 18 dětí. Má osobní zkušenosti s osvojenými dětmi. Původním povoláním je rehabilitační pracovnice, v roce 2014 si doplnila vzdělání pro sociálně-právní ochranu dětí. V roce 2018 získala certifikáty Harvardské university on-line kurzů Early Childhood Development (Raný vývoj dítěte) a Fundamentals of Neurobiology (Základy neurobiologie). Od roku 2012 se věnuje lektorské činnosti v oblasti pěstounské péče na přechodnou dobu, jako lektorka připravila několik seminářů, které získaly akreditaci MPSV. Přednáší pro sociální pracovníky, lékaře, pedagogy a další odborníky, kteří se zabývají otázkami náhradní rodinné péče, ale obecně i otázkami výchovy. Ráda hraje volejbal a ve volných chvílích připravuje pěvecká vystoupení pro seniory.

Mgr. Petr Míchal
Mgr. Petr Míchal

Petr Míchal snoubí profese sociálního pracovníka, supervizora, kouče a mediátora. Má několikaletou zkušenost v oblasti náhradní rodinné péče. Doprovází pěstounské rodiny (zejména přechodné), pracuje se zájemci o náhradní rodičovství a s osvojiteli. Má zkušenosti s kontakty dětí v pěstounské péči s původní rodinou. Od roku 2012 lektoruje různá témata z oblasti sociální práce a náhradního rodičovství. Bydlí v Českých Budějovicích, ale pracovně nebo soukromě je každou chvilku někde jinde.