Minimum pěstounské péče III. - Terapeutické rodičovství aneb jak pracovat s dětmi v NRP

Online vzdělávací seminář pro pěstouny

Pěstouni dlouhodobí

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 4

Online


8. 9. 2020 od 9:00 do 12:00


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace


Během třetího dílu Minima se budeme věnovat tomu, co je to tzv. terapeutické rodičovství, na jakých přístupech k dětem v NRP je založeno, v čem je specifické.

Jakým způsobem lze pracovat s dětmi v NRP? Jak k nim přistupovat, abychom jim pomáhali zaléčovat stará zranění? V čem je výchova dětí v NRP a péče o ně odlišná od výchovy dětí, které se nám narodily? Všem těmto a dalším otázkám se budeme společně věnovat.

Pečovat o dítě v náhradní rodinné péči není často jednoduché. Pěstouni postupně zjišťují, že péče o přijaté dítě se v některých ohledech liší od péče o dítě, které se vám narodí. Informace, které získají pěstouni v přípravách, se liší podle toho, kdo přípravy poskytuje. Navíc pěstouni, kteří jsou s dítětem v příbuzenském nebo jinak blízkém vztahu, přípravami vůbec neprocházejí.

Proto jsme připravili Minimum pro pěstounskou péči. Minimum pro pěstounskou péči nabízí tři setkání, kde se budete moci seznámit s tím, co je při péči o děti v náhradní rodinné péči jinak, proč to tak je, jak na to reagovat a jak některé situace řešit. V menší skupině se budete moci ptát na všechno, co vás bude zajímat.

 1. setkání: Vztahová vazba a trauma

 2. setkání: Kontakty s biologickou rodinou a zpracování historie

 3. setkání: Terapeutické rodičovství aneb jak pracovat s dětmi v NRP

Těšíme se na vás!


Minimum pěstounské péče III. - Terapeutické rodičovství aneb jak pracovat s dětmi v NRP

Lektoři

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
PhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, focusing) a další. V současné době je frekventantkou ve sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. V Dobré rodině působí jako psycholožka a jako lektorka vzdělávacích seminářů.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč
hlídání 360,00 Kč