Jak pracovat s projevy traumatu přijatých dětí v adoptivní rodině? online pokračovací setkání pro adoptivní rodiny

Klub pro osvojitele

Osvojitelé
Pracovníci Dobré rodiny
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Počet hodin: 2

Počet volných míst: 8


Online


3. 8. 2020 od 20:00 do 22:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Anotace

Pojďme se potkat on-line! Srdečně Vás zveme na klub pro osvojitelské rodiny. Tento klub je převážně pro rodiny, které se setkávají v Brně, ale zúčastnit se může i kdokoliv další, kdo má o toto téma zájem!


Protože toto téma mělo minule úspěch, zkusíme na něj navázat a rozvinout ho zase dál...

- Traumatické projevy v různých obdobích vývoje a co s tím mohou rodiče dělat?

- Typu traumatu, prenatální, postnatální trauma, vývojové trauma a jak se to projevuje u menších dětí, v dospívání, v dospělosti?

- Jak se s tím mohou rodiny v průběhu vývoje dítěte setkávat a jak s tím pracovat?

Prostor bude samozřejmě i pro Vaše otázky a aktuálně řešená témata.

Klub je jak pro rodiny již se svěřenými dětmi, tak i pro žadatele o osvojení, kteří na děťátko teprve čekají. Zváni jsou nejen rodiče a děti, ale také jejich příbuzní, blízcí, přátelé, prostě ti, kterým ovlivnilo a ovlivňuje život to, že v jejich životě je osvojené dítě.


Tyto kluby jsou pro Vás ZDARMA, pokud Vám přijde pokyn k platbě, automaticky se generuje ze systému, tedy nic nehraďte. Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina . Projekt č. 17051 Budeme rodinou náhradní! Získání nových náhradních rodičů, podpora rodin se svěřenými dětmi.

Tento klub je pod vedením Igora Nosála a Martiny Loutné (Martinu Loutnou také kontaktujte v případě jakýchkoli dotazů ohledně klubů: 773 083 117, martina.loutna@dobrarodina.cz).


Kluby probíhají sdílecí i vzdělávací formou, vždy se snažíme předat nejnovější poznatky, které se ohledně adopce objevují a které mají pozitivní vliv na dítě i jeho rodiče.


Pokyny k online vzdělávání:

Pro on-line vzdělávání je potřeba mít stabilní a běžně rychlé internetové připojení. Vyžaduje se také mikrofon a kamera, pokud toto nemá Vás počítač, můžete použit chytrý mobilní telefon nebo tablet.

On-line seminář se uskuteční prostřednictvím komunikačního programu Zoom (www.zoom.us). Program je potřeba stáhnout a nainstalovat do počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Není potřeba si vytvářet v programu žádný účet.

Pokyny jak si stáhnout a nainstalovat aplikaci Zoom a jak ji používat pro on-line vzdělávání přijdou přihlášeným účastníkům s předstihem před vlastním vzděláváním.


Jak pracovat s projevy traumatu přijatých dětí v adoptivní rodině? online pokračovací setkání pro adoptivní rodiny

Lektoři

Mgr. Igor Nosál, Ph.D.
Mgr. Igor Nosál, Ph.D.

Ivo Nosál vystudoval obor výchova a vzdělávání dospělých (Mgr.) a získal doktorát v oboru sociologie (Ph.D.) na filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Věnuje se pomáhající, vzdělávací a výzkumné práci v oblasti náhradní rodinné péče a SPOD. Aktuálně působí terapeut v brněnském Poradenském centru Trialog a rovněž jako vedoucí Centra výzkumu v této nestátní organizaci. Jako lektor vede v současnosti přípravy náhradních rodičů v rámci JMK (Trialog); od roku 2013 rovněž působí také jako lektor příprav náhradních rodičů PRIDE, lektor vzdělávání pěstounů a supervizor organizací. V letech 2011–2014 působil jako psychoterapeut ve Fondu ohrožených dětí. Do roku 2010 se věnoval akademické práci v oboru sociologie. Působil jako odborný asistent na katedře sociologie FSS Masarykovy univerzity v Brně (1999 –2010) a odborný asistent na katedře společenských věd na Slezské univerzitě (1990–1999). Vedle akademické práce věnoval terapeutické práci s přestávkou již od roku 1994, kdy spoluzakládal Centrum krizové pomoci v Opavě. Ivo Nosál absolvoval několika dlouhodobých psychoterapeutických a sebezkušenostních výcviků: „Solution Focus“ (komplexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení v celkovém rozsahu 710 hodin), komplexní výcvik v poradenství zaměřením na řešení v rozsahu 348 hodin, mezinárodní certifikační vzdělávací program v kolaborativním přístupu „možnosti dialogu“ v rozsahu 180 hodin (Narativ Brno pod záštitou Houston Galveston Institute) a dvouletý výcvik v logoterapii a existenciální analýze (výukový a výcvikový program v rozsahu 300 hodin v Institutu pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství v Olomouci).

Bc. Martina Loutná
Bc. Martina Loutná

Martina Loutná má bohaté zkušenosti z oblasti sociální práce s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Dlouhodobě se věnovala také problematice závislostí. Realizovala preventivní programy pro učitele a žáky a studenty základních a středních škol a v rámci osvěty v oblasti ochrany dětí a náhradního rodičovství s nimi spolupracuje doposud. V Dobré rodině se od roku 2012 podílí se na rozvoji služeb v oblasti náhradní rodinné péče. Podporuje zájemce o náhradní rodinnou péči a realizuje jejich přípravy, je vyškolenou lektorkou programu PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education). V současnosti se také soustředí na podporu a pomoc adoptivním rodinám. Má výcviky v arteterapii, respektujícím přístupu a dalších metodách. Ve volném čase ráda točí na hrnčířském kruhu, nebo je v přírodě.

Cena

hlídání 0,00 Kč
vzdělávání 0,00 Kč