Puberta - stupeň I.

Když s dětmi cloumá puberta a mají pocit, že jim nerozumíme?

Přechodní pěstouni
Pěstouni dlouhodobí
Osvojitelé
Zájemci/Žadatelé o náhradní rodinnou péči

Počet hodin: 3

Počet volných míst: 11


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

26. 10. 2020 od 9:30 do 12:30


Pořádá Centrum rodinné péče o. p. s.


Anotace


Proč si najednou s dětmi nerozumíme? 

Jak mluvit s dítětem, které si prosazuje své názory, ale ještě není plnoleté? 

Kterým tématům se nesmíme vyhýbat a jak s nimi s dětmi na prahu dospělosti mluvit?

Proč je důležité znát kamarády a přátele našeho dítěte a vědět, jaké má zájmy a jak tráví volný čas?

 Co když zjistíme, že naše představy se naprosto rozcházejí s chováním a trávením volného času našeho dítěte? 

Jaké to může mít právní následky a co s tím?

Puberta - stupeň I.

Lektoři

Mgr. Helena Vlčková
Mgr. Helena Vlčková

Helena Vlčková pracuje ve Speciálně pedagogickém centru v Poděbradech. Vystudovala obor psychologie – speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2005 jí byla uznána Ministerstvem zdravotnictví ČR odborná způsobilost adiktolog. Pracovala v Pedagogicko - psychologické poradně v Nymburce, v Národním ústavu pro vzdělávání v Praze a v organizaci Rozum a Cit, z.s. Je autorkou standardizovaného diagnostického nástroje pro zjištění míry školní připravenosti, několika metodických materiálů pro mateřské a základní školy, spolupracuje se společností Scio, přednáší na vysoké škole a věnuje se psychologickému poradenství a diagnostice.

Cena

vzdělávání 675,00 Kč