Psychologické aspekty práce doprovázejícího pracovníka

Seminář je určen výhradně pracovníkům Dobré rodiny

Pracovníci Dobré rodiny

Akreditace: A2020/0221-SP
Počet hodin: 8

Počet volných míst: 10


Praha, Klimentská 1246/1
3. patro

24. 8. 2020 od 10:00 do 17:00


Pořádá Dobrá rodina o. p. s.


Anotace

Děti, které jsou umisťovány do náhradních rodin, jsou vždy zasaženy hlubokou ztrátou, traumatem, ať už z odloučení od své biologické rodiny, či zneužíváním, týráním, zanedbáváním a dalšími změnami osob a prostředí, což má vliv na jejich psychický, sociální a fyzický vývoj. Aby mohl sociální pracovník doporučit či koordinovat návaznou pomoc odborníků, potřebuje rozumět specifikům náhradní rodinné péče, a zároveň umět identifikovat možné příčiny obtíží v rodině. Proto potřebuje posílit své kompetence v dalších aspektech své práce, které jsou pro jeho výkon sociální práce v oblasti sociálně právní ochrany dětí nezbytné. Na semináři se budeme věnovat čtyřem oblastem, které úzce souvisejí s prací doprovázejícího pracovníka v náhradních rodinách:

1. Raný vývoj dítěte (příčiny chování dítěte, vliv péče o dítě na neurobiologický vývoj mozku, epigenetika, krátký a dlouhý okruh strachu, attachment, PBSP, DDP.)

2. Mladší a starší dětství, včetně vývoje sexuality (zdravý a od normy odchylující se vývoj dítěte, všímavost doprovázejícího pracovníka vůči odlišnému vývoji dítěte v NRP.)

3. Dospívající v NRP (změny v mozku v období dospívání, principy procesu osamostatňování, reakce náhradního rodiče na emotivní chování dospívajícího).

4. Základy krizové intervence (emoce pěstouna, práce s náročným klientem, řešení krizových a emočně vypjatých situací v rodině)

Psychologické aspekty práce doprovázejícího pracovníka

Lektoři

PhDr. et Mgr. Zuzana Šípová
PhDr. et Mgr. Zuzana Šípová

Lektorka Zuzana Šípová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde následně absolvovala rigorózní řízení, a také sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v kompletní krizové intervenci a v nedirektivní terapii hrou, dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem (bodyterapie, biosyntéza, focusing) a další. V současné době je frekventantkou ve sebezkušenostním psychoterapeutickém výcviku v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Pracuje s dětmi od kojeneckého věku až po dospělost a také s dospělými klienty. V Dobré rodině působí jako psycholožka a jako lektorka vzdělávacích seminářů.

Cena