Ing. Petr Dvořák, lektor Dobré rodiny, terapeut

Petr Dvořák je původním vzděláním elektroinženýr a současně také terapeut. Nedávno dokončil
sebezkušenostní a teoretickou část psychodynamického terapeutického výcviku SUR, který si vybral
primárně jako cestu ke skupinové terapeutické práci s náhradními rodiči. V Dobré rodině jednu
sebepoznávací skupinu vede. Jako otec dvou adoptivních dcer se kontinuálně vzdělává v oblasti
terapeutického rodičovství a v teorii poruch citové vazby.
"Co je mým cílem v terapii? Chtěl bych lidem pomáhat k tomu, aby mohli být ve svých životních rolích
a situacích vědomě a z vlastní vůle, a pokud tomu tak není, aby nalezli k takovému životu cestu."

Zavřít