Nadcházející semináře

Vyhledávat můžete podle místa konání, požadovaného data, lektora nebo názvu semináře. Příklad pro vyhledávání: "Praha,5/2018" (k vyhledání data použijte formát MM/RRRR).
Další filtrování
Filtr: zobrazeno 93 z 93 výsledků

Šikana u dětí... Co s ní?
Vzdělávací seminář

14. 10. 2019 od 9:00 do 12:00

Prostějov, Skálovo nám. 6

Lektor: Martin Nasswettr

Role a postavení pěstouna v systému SPOD
Minimum pěstounské péče III.

14. 10. 2019 od 15:00 do 18:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Zuzana Šípová

Klub pro osvojitele v Brně! Aktuální témata adoptivních rodin
Klub pro osvojitele

14. 10. 2019 od 16:30 do 19:00

Brno - Hlídka

Lektor: Mgr. Igor Nosál, Ph.D., Bc. Martina Loutná

Průvodce pěstounskou péčí na přechodnou dobu I.
Zařazení do evidence a přijetí dítěte
Akreditace: A2018/0223-SP/PC/VP

15. 10. 2019 od 9:30 do 17:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Alžběta Hlásková

Kontakt dítěte v NRP s původní rodinou v propojení se zpracováním historie dítěte
Vzdělávací seminář

16. 10. 2019 od 9:00 do 12:00

Teplice, Novoveská 3107

Lektor: Kateřina Forštová

Skupina 3 - Aktuální témata adoptivních rodin
Klub pro osvojitele

16. 10. 2019 od 16:00 do 19:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Mgr. Lucie Salačová, Bc. Markéta Švejdová

Život s "puberťákem", aneb rozumíme jim?
Klub pěstounů

17. 10. 2019 od 9:00 do 12:00

Děčín, Kamenická 569/109

Lektor: Ilona Rálišová

Hranice v práci doprovázejícího pracovníka
Seminář je určen výhradně pracovníkům Dobré rodiny
Akreditace: A2019/0107-SP/VP

17. 10. 2019 od 9:30 do 16:30

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Alžběta Hlásková, Mgr. Libor Lasák

Intervizně - vzdělávací skupina V.
Uzavřená skupina pěstounů

17. 10. 2019 od 10:00 do 13:00

Velké Meziříčí, Café Panther

Lektor: Ivana Brabcová

Identita - Vzdělávací skupina 2C
Uzavřená skupina pro dlouhodobé pěstouny Dobré rodiny

18. 10. 2019 od 9:00 do 12:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Bc. Markéta Švejdová

Intervizně - vzdělávací seminář V.
Uzavřená skupina pěstounů

18. 10. 2019 od 10:00 do 13:00

Třebíč, U Obůrky 953

Lektor: Ivana Brabcová

Jakou roli hraje původní rodina pro osvojené dítě?
Klub osvojitelů

19. 10. 2019 od 10:30 do 13:30

Svitavy, Purkyňova 284/1, 568 02

Lektor: Alžběta Hlásková

Neurobiologické základy chování přijatých dětí I.
Klub osvojitelů

19. 10. 2019 od 16:00 do 19:00

Pardubice, Jana Palacha 324

Lektor: Alžběta Hlásková

Specifické projevy chování dětí v náhradní rodinné péči a jejich příčiny
Minimum pěstounské péče I.

21. 10. 2019 od 9:00 do 12:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Zuzana Šípová

Intervizně vzdělávací skupina II.
Uzavřená skupina pěstounů

22. 10. 2019 od 9:00 do 11:30

Jablonec nad Nisou, Jiráskova 9

Lektor: Eliška Hrušková, Lucie Beckertová

Jak na to aneb I o sexu a lidském těle s námi děti chtějí mluvit
Vzdělávací seminář

22. 10. 2019 od 9:00 do 12:00

Olomouc, Erbenova 2

Lektor: Zuzana Staroštíková

Komunikační dovednosti při realizaci IPOD
Akreditovaný seminář A2018/0066-SP/PC/PP/VP

22. 10. 2019 od 10:00 do 17:00

Brno, Křídlovická 19b

Lektor: Alžběta Hlásková

Vychováváme dítě jiného etnika
Vzdělávací seminář

22. 10. 2019 od 15:00 do 18:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Petra Pávková

Jak mluvit s dětmi o sexu
Klub pěstounů

22. 10. 2019 od 16:00 do 18:00

Most, Žatecká 1899/25, 434 30

Lektor: Věra Malesaková

Metodické, vzdělávací a intervizní setkání Poradců pro rodiny (uzavřená skupina, pouze pro pozvané pracovníky organizace)
Metodické, vzdělávací a intervizní setkání

23. 10. 2019 od 9:30 do 16:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Petra Pávková, Bc. Martina Loutná

„Hravě a bezpečně s internetem“ aneb prevence rizik sociálních sítí u dětí v NRP
Vzdělávací seminář

24. 10. 2019 od 15:00 do 18:00

Teplice, Novoveská 3107

Lektor: Hana Procházková

Kniha života
Kniha života

29. 10. 2019 od 9:00 do 13:00

Ostrava - Mariánské hory, V Zátiší 1

Lektor: Mgr. Petr Zemánek

Průvodce pěstounskou péčí na přechodnou dobu II.
Průběh PPPD a příprava zprostředkování NRP
Akreditace: A2018/0224-SP/PC/VP

29. 10. 2019 od 9:30 do 17:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Alžběta Hlásková

Vliv nepříznivého stavu matky v perinatálním období na vývoj plodu a následný vývoj dítěte - klub PPPD
Vzdělávací klub PPPD

30. 10. 2019 od 9:30 do 12:30

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: PhDr. Daniela Sobotková, CSc.

Sebepoznávací klub pro osvojitele - uzavřená skupina
Dlouhodobá skupina

30. 10. 2019 od 16:00 do 19:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Zuzana Šípová

Aktuální témata k PPPD II.
Klub pro PPPD

31. 10. 2019 od 9:00 do 12:00

Olomouc, Erbenova 2

Lektor: Vendula Kaprálová

Minulost dítěte - jak a kdy o ní mluvit
Vzdělávací seminář

31. 10. 2019 od 15:00 do 18:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Petra Pávková

Halloween - pojďme si jen společně užít
Klub pěstounů

31. 10. 2019 od 15:00 do 17:15

Teplice, Novoveská 3107

Lektor: Kateřina Forštová

Zaškolovací minimum pro zaměstnance DR II. - Metodika doprovázení, role doprovázejícího pracovníka + PPPD
Metodika doprovázení, role doprovázejícího pracovníka + PPPD

1. 11. 2019 od 9:30 do 17:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Alžběta Hlásková, Jana Gajdošová

Dětské oběti trestné činnosti a jejich postavení v trestním řízení
Vzdělávací akreditovaný seminář
Akreditace: A2017/0274-SP/VP, AK/PV-152/2018, AK/VE-91/2018

4. 11. 2019 od 8:00 do 15:00

Olomouc, Erbenova 2

Lektor: Martin Nasswettr

Identita dítěte
Vzdělávací seminář

5. 11. 2019 od 15:00 do 18:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Petra Pávková

Jak mluvit s dětmi o sexu
Vzdělávací seminář

6. 11. 2019 od 9:00 do 12:00

Teplice, Novoveská 3107

Lektor: Kateřina Forštová

Odborné setkání: Moderní adopce
Setkání pro odbornou veřejnost (sociální pracovníky a další odborníky: psychology, pedagogy, zdravotníky aj.)

6. 11. 2019 od 9:30 do 14:00

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE , Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Lektor: Petra Pávková, kolektiv lektorů a hostů

Efektivní komunikace
klub PPPD

7. 11. 2019 od 9:00 do 13:00

Svitavy, Purkyňova 284/1, 568 02

Lektor: Monika Čuhelová

Asertivita
Vzdělávací seminář

7. 11. 2019 od 9:00 do 12:00

Most, Žatecká 1899/25, 434 30

Lektor: Lenka Rysková

Možnosti práce s dítětem, terapeutické pěstounství
Minimum pěstounské péče II.

11. 11. 2019 od 9:00 do 12:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Zuzana Šípová

Aktuální otázky náhradní rodinné péče - Vzdělávací skupina 3A
Uzavřená skupina pro dlouhodobé pěstouny Dobré rodiny

11. 11. 2019 od 15:30 do 18:30

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Petra Pávková

Klub pro osvojitele v Brně! Aktuální témata adoptivních rodin
Klub pro osvojitele

11. 11. 2019 od 16:30 do 19:00

Brno - Hlídka

Lektor: Mgr. Igor Nosál, Ph.D., Bc. Martina Loutná

Jak na to aneb I o sexu a lidském těle s námi děti chtějí mluvit
Vzdělávací seminář

12. 11. 2019 od 9:00 do 12:00

Uherské Hradiště, Protzkarova 33

Lektor: Zuzana Staroštíková

Průvodce pěstounskou péčí na přechodnou dobu III.
Předávání dítěte z PPPD a regenerace rodiny z PPPD
Akreditace: A2018/0225-SP/PC/VP

12. 11. 2019 od 9:30 do 17:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Alžběta Hlásková

Klub osvojitelů
Problematika attachmentu

12. 11. 2019 od 15:30 do 19:30

Ostrava - Mariánské hory, V Zátiší 1

Lektor: Mgr. Pavlína Němcová

Skupina 1 - Aktuální témata adoptivních rodin
Klub pro osvojitele

13. 11. 2019 od 16:00 do 19:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Petra Pávková

Úzkost u dětí
Diskuzní klub

14. 11. 2019 od 9:00 do 12:00

Jablonec nad Nisou, Jiráskova 9

Lektor: Lucie Beckertová, Eliška Hrušková

Rizikové chování dětí a mladistvých v souvislosti se zneužíváním návykových látek
Vzdělávací seminář

14. 11. 2019 od 15:00 do 18:00

Teplice, Novoveská 3107

Lektor: Oto Kovanda

Smrt aneb jak to zvládnout
Vzdělávací seminář

14. 11. 2019 od 19:00 do 12:00

Děčín, Kamenická 569/109

Lektor: Lenka Rysková

Aktuální témata adoptivních rodin
Klub pro osvojitele

15. 11. 2019 od 15:00 do 18:00

Sokolov, K. H. Máchy 1276

Lektor: Petra Kučerová

Aktuální témata adoptivních rodin
Klub osvojitelů

16. 11. 2019 od 10:30 do 13:30

Svitavy, Purkyňova 284/1, 568 02

Lektor: Alžběta Hlásková

Neurobiologické základy chování přijatých dětí II.
Klub osvojitelů

16. 11. 2019 od 16:00 do 19:00

Pardubice, Jana Palacha 324

Lektor: Alžběta Hlásková

Co nejčastěji řešíme v pěstounských rodinách
Vzdělávací seminář

18. 11. 2019 od 9:00 do 12:00

Prostějov, Skálovo nám. 6

Lektor: Radek Baselides

ZMĚNA TERMÍNU NA 18.11. Z PŮVODNÍHO 20.11. 2019- Skupina 4 - Aktuální témata adoptivních rodin
Klub pro osvojitele

18. 11. 2019 od 16:00 do 19:15

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Alžběta Hlásková, Mgr. Petr Míchal, DiS.

Sdílení zkušeností při výchově vnoučat
Vzdělávací seminář pro příbuzeneckou pěstounskou péči

19. 11. 2019 od 9:00 do 12:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Mgr. Eliška Kotrbatá

Jak zvládnout předávání dítěte z PPPD do dětského domova
Jak vypadá dětský domov dnes?
Akreditace: 2016/0672-SP

19. 11. 2019 od 9:30 do 17:00

Olomouc, Erbenova 2

Lektor: Alžběta Hlásková

Intervizně-vzdělávací skupina I.
Uzavřená skupina pěstounů

19. 11. 2019 od 16:00 do 19:00

Jablonec nad Nisou, Jiráskova 9

Lektor: Hana Krámská, Pavlína Habánová

Kontakt dítěte v NRP s původní rodinou v propojení se zpracováním historie dítěte
Vzdělávací seminář

20. 11. 2019 od 9:00 do 12:00

Teplice, Novoveská 3107

Lektor: Kateřina Forštová

Aktuální otázky NRP - vzdělávací skupina 4A
UZAVŘENÁ SKUPINA PRO DLOUHODOBÉ PĚSTOUNY DOBRÉ RODINY

21. 11. 2019 od 9:00 do 12:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Mgr. Dana Páleníková

Intervizně - vzdělávací seminář VI.
Uzavřená skupina pěstounů

21. 11. 2019 od 10:00 do 13:00

Velké Meziříčí, Café Panther

Lektor: Ivana Brabcová

Poruchy chování u dětí v NRP
Vzdělávací seminář

21. 11. 2019 od 16:00 do 19:00

Most, Žatecká 1899/25, 434 30

Lektor: Věra Malesaková

O výchově - odměnách, trestech, prvcích léčivého rodičovství - Vzdělávací skupina 2C
Uzavřená skupina pro dlouhodobé pěstouny Dobré rodiny

22. 11. 2019 od 9:00 do 12:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Bc. Markéta Švejdová

Intervizně - vzdělávací skupina VI.
Uzavřená skupina pěstounů

22. 11. 2019 od 10:00 do 13:00

Třebíč, U Obůrky 953

Lektor: Ivana Brabcová

Asistovaný kontakt ve spojení se zpracováním historie dítěte
Sobotní vzdělávací seminář

23. 11. 2019 od 9:00 do 16:30

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Petra Pávková

Role a postavení pěstouna v systému SPOD
Minimum pěstounské péče III.

25. 11. 2019 od 9:00 do 12:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Zuzana Šípová

Co nejčastěji řešíme v pěstounských rodinách
Vzdělávací seminář

25. 11. 2019 od 9:00 do 12:00

Olomouc, Erbenova 2

Lektor: Radek Baselides

Úskalí svěření dítěte do péče jiné osoby – vyrůstají tyto děti úplně bez podpory?
Kulatý stůl (odborné setkání)

26. 11. 2019 od 9:00 do 13:00

Olomouc, Štrusova 1

Lektor: Linda Matyšková, Vendula Kaprálová

Jak na to aneb I o sexu a lidském těle s námi děti chtějí mluvit
Vzdělávací seminář

26. 11. 2019 od 9:00 do 12:00

Přerov, Smetanova 7

Lektor: Zuzana Staroštíková

Aktuální otázky pěstounské péče na přechodnou dobu - klub PPPD
Vzdělávací klub PPPD

26. 11. 2019 od 9:30 do 12:30

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Alžběta Hlásková

Smrt aneb jak to zvládnout a jak se na to připravit?
Vzdělávací seminář

27. 11. 2019 od 9:00 do 12:00

Teplice, Novoveská 3107

Lektor: Lenka Rysková

Sebepoznávací klub pro osvojitele - uzavřená skupina
Dlouhodobá skupina

27. 11. 2019 od 16:00 do 19:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Zuzana Šípová

Rozvíjení finanční gramotnosti dětí
Rozvíjení finanční gramotnosti dětí

28. 11. 2019 od 9:00 do 13:00

Ostrava - Mariánské hory, V Zátiší 1

Lektor: Mgr. Petr Zemánek

Metodické, vzdělávací a intervizní setkání Poradců pro rodiny (uzavřená skupina, pouze pro pozvané pracovníky organizace)
Metodické, vzdělávací a intervizní setkání

28. 11. 2019 od 9:30 do 16:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Mgr. Eliška Kotrbatá, Bc. Martina Loutná

Základní témata konzultací v pěstounské péči
Seminář je určen výhradně pracovníkům Dobré rodiny
Akreditace: A2019/0092-SP/VP

28. 11. 2019 od 10:00 do 17:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Mgr. Lucie Salačová, Mgr. Zuzana Müllerová, PhD.

Léčivý dotek
Vzdělávací seminář

29. 11. 2019 od 9:30 do 16:30

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Martina Smutná

"Čekání na Ježíška"
Klub pěstounů

29. 11. 2019 od 15:00 do 17:15

Děčín, Kamenická 569/109

Lektor: Ilona Rálišová

Skupina 2 - Aktuální témata adoptivních rodin
Klub pro osvojitele

2. 12. 2019 od 16:00 do 19:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Petra Pávková

Aktuální témata k PPPD III.
Klub pro PPPD

3. 12. 2019 od 9:00 do 12:00

Olomouc, Erbenova 2

Lektor: Vendula Kaprálová

Vánoční posezení s DR
Klub pěstounů

3. 12. 2019 od 16:00 do 18:00

Most, Žatecká 1899/25, 434 30

Lektor: Lenka Rysková

Reakce na neakceptovatelné chování a podpora chování pozitivního - Vzdělávací skupina 2E
Uzavřená skupina pro dlouhodobé pěstouny Dobré rodiny

4. 12. 2019 od 9:00 do 12:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Petar Erak

Trávíme čas s dětmi
Klub pro pěstouny s dětmi

4. 12. 2019 od 16:00 do 19:00

Olomouc, Erbenova 2

Lektor: Darina Rájová

Advent - aktivně strávený volný čas s dětmi nejen o svátcích
Klub pěstounů - Vánoce, význam tradic pro posílení vztahů v rodině

5. 12. 2019 od 15:00 do 18:00

Teplice, Novoveská 3107

Lektor: Věra Malesaková

Trávíme čas s dětmi
Klub pro pěstouny s dětmi

7. 12. 2019 od 9:00 do 12:00

Prostějov, Netušilova 15

Lektor: Darina Rájová

Advent - aktivně strávený volný čas s dětmi nejen o svátcích
Vánoce, význam tradic pro sdílení rodiny

7. 12. 2019 od 9:30 do 13:00

Aš, Štefánikova 2515,352 01

Lektor: Gabriela Moravíková

Jak zvládat stres?
Vzdělávací seminář

9. 12. 2019 od 15:00 do 18:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Zuzana Šípová

Klub pro osvojitele v Brně! Aktuální témata adoptivních rodin
Klub pro osvojitele

9. 12. 2019 od 16:30 do 19:00

Brno - Hlídka

Lektor: Mgr. Igor Nosál, Ph.D., Bc. Martina Loutná

Metodické, vzdělávací a intervizní setkání Poradců pro rodiny (uzavřená skupina, pouze pro pozvané pracovníky organizace)
Metodické, vzdělávací a intervizní setkání

11. 12. 2019 od 9:30 do 16:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Bc. Martina Loutná, Mgr. Petr Míchal, DiS.

Advent - aktivně strávený volný čas s dětmi nejen o svátcích
Vánoce, význam tradic pro sdílení rodiny

11. 12. 2019 od 15:00 do 18:00

Sokolov, K. H. Máchy 1276

Lektor: Dana Křivková

Advent - aktivně strávený volný čas s dětmi nejen o svátcích
Vánoce, význam tradic pro sdílení rodiny

11. 12. 2019 od 15:00 do 18:00

Karlovy Vary, Krajská knihovna , Závodní 378/84

Lektor: Petra Kučerová

Proč jsou lidé zlí?
Diskuzní klub

12. 12. 2019 od 15:00 do 18:00

Jablonec nad Nisou, Jiráskova 9

Lektor: Lucie Beckertová, Pavlína Habánová

Skupina 3 - Aktuální témata adoptivních rodin
Klub pro osvojitele

12. 12. 2019 od 16:00 do 19:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Mgr. Lucie Salačová, Bc. Markéta Švejdová

Základní témata konzultací v pěstounské rodině
Seminář je určen výhradně pracovníkům Dobré rodiny
Akreditace: A2019/0092-SP/VP

13. 12. 2019 od 10:00 do 17:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Mgr. Lucie Salačová, Mgr. Zuzana Müllerová, PhD.

Aktuální témata adoptivních rodin a žadatelů o osvojení
Klub osvojitelů

od 13. 12. 2019 16:30 do 16. 11. 2019 20:00

Pardubice, Jana Palacha 324

Lektor: Michal Klíma

Sebepoznávací klub pro osvojitele - uzavřená skupina
Dlouhodobá skupina

18. 12. 2019 od 16:00 do 19:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Zuzana Šípová

Základní témata konzultací v pěstounské rodině
Seminář je určen výhradně pracovníkům Dobré rodiny
Akreditace: A2019/0092-SP/VP

7. 1. 2020 od 10:00 do 17:00

Šlapanice, Masarykovo náměstí 546/9, 664 51

Lektor: Mgr. Lucie Salačová, Mgr. Zuzana Müllerová, PhD.

Základní témata konzultací v pěstounské rodině
Seminář je určen výhradně pracovníkům Dobré rodiny
Akreditace: A2019/0092-SP/VP

10. 1. 2020 od 10:00 do 17:00

Praha, Klimentská 1246/1

Lektor: Mgr. Lucie Salačová, Mgr. Zuzana Müllerová, PhD.

Přechodná pěstounská péče zblízka
aneb všech co chcete vědět o pěstounské péči na přechodnou dobu

17. 4. 2020 od 15:30 do 18:30

České Budějovice, Jiráskovo nábřeží 10

Lektor: Alžběta Hlásková, Mgr. Petr Míchal, DiS.