Bc. Petra Cáblová

Od roku 2016 pracuje Petra s pěstounskými rodinami jako doprovázející klíčový pracovník. V posledních dvou letech rovněž jako doprovázející pracovník pro osvojitelské rodiny a rodiny, které mají svěřeno dítě v péči jiné fyzické osoby. V minulosti působila jako sociální pracovnice a kurátor pro děti a mládež na odd. sociálně-právní ochrany dětí a také jako vychovatelka v dětském domově.