Ing. Jana Chaloupková

Ing. Jana Chaloupková pracuje jako psychoterapeut a to individuálně i s páry. Je členkou České asociace pro psychoterapii, má výcvik v terapii zaměřené na člověka (posílení jedince ve své jedinečnosti od narození až po stáří) a integrativní výcvik párové terapie. S tématem sexuality, vývojových fází v rámci sexuality, otázek “normy” v sexualitě, ale i traumatu se hojně setkává ve své odborné terapeutické praxi. A kromě toho, jako matka dvou dětí rozdílného pohlaví a věku, si v průběhu jejich dorůstání uvědomovala, že život sám přináší řadu témat, které mohou posouvat naši komfortní zónu.